مطالب توسط

خیابان حافظ اصفهان

خیابان حافظ و مجاورتش با خیابان مشیرالدوله، که آن‌هم برای قدیمی‌ترها یادآور روزهای پرآبی زاینده‌رود و تقسیم‌بندی آب طبق طومار شیخ بهایی به سمت مادی‌های پرآب در این منطقه است و خاطرات تولید دستی یخ در گودال‌ها و رونق کسب‌وکار کامسراهای که مبادله بین شهر و روستا در زمان رونق کشاورزی در آن رواج داشت.
خیابان حافظ که چندی است به علت نزدیکی با میدان تاریخی نقش‌جهان با ممنوعیت ورود وسایل نقلیه به پیاده‌رو تبدیل‌شده است.