پانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، شیمیایی و صنایع دارویی اصفهان 1400

تاریخ برگزاری:  تاریخ 28 بهمن تا 1 اسفند 1400

برای اطمینان از تاریخ برگزاری و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با نمایشگاه بین المللی اصفهان ارتباط برقرار نمایید:

دفتر مرکزی :اصفهان خیابان علامه امینی روبروی خیابان فردوس8824880102103135008
محل برگزاری :
اصفهانکمربندیشرقمحل دائمی برگزاری نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان 03132603006

رزرو هتل اصفهان