مراکز تفریحی اصفهان

مجموعه پارک جنگلی ناژوان:

تله سیژ ناژوان (پارک جنگلی ناژوان) / شهربازی ناژوان (پارک جنگلی ناژوان) / کارتینگ ناژوان

مجموعه پارک کوهستانی  صفه:

باغ وحش صفه (پارک کوهستانی صفه) / تله کابین صفه (پارک کوهستانی صفه) / شهربازی صفه (پارک کوهستانی صفه) / بولینگ صفه (پارک کوهستانی صفه)

مجموعه بزرگ سیتی سنتر (سپاهان شهر):

شهربازی کهکشان عجایب (سیتی سنتر) / پردیس سینمایی (سیتی سنتر)

مجموعه شهربازی رویاها (ارغوانیه):

ترن هوایی بزرگ، ترن هوایی کوچک، رالی کودک، موتور فضایی، قورباغه، زنبور کوچولو، تاب چرخان، تاب چرخان بزرگ، کرم کوچولو، بازوی چرخان و کاروسل

پارک تفریحی جوان (خیابان مشتاق):

سوارکاری تفریحی ، کارتینگ ، لیزرتگ ، پینت بال ، آرچری ، یوروجامپینگ (پرش در آسمان) ، روپ ادونجر (درخت نوری)، پارک بادی ، سرسره و پل معلق کودکان ، ترامپولینگ ، قایقرانی کودکان ، گیم سیتی ، زمین چمن مصنوعی ، بسکتبال و ولیبال پولیورتان

مجموعه آبی آبسار (سپاهان شهر):  استخر و پارک آبی

دیگر مراکز تفریحی:

شهربازی ملک شهر، شهربازی هایپرمی (خیابان مصلی)

شهربازی رویاها

بلوار ارغوانیه

شهربازی ناژوان

پارک جنگلی ناژوان

شهربازی کهکشان عجایب

مجموعه سیتی سنتر

شهربازی صفه

پارک کوهستانی صفه