شهرک های صنعتی اصفهان

شهرک های صنعتی اصفهان : شهرک صنعتی جی / شهرک صنعتی مورچه خورت / شهرک صنعتی محمدآبادمرغ /  شهرک صنعتی سگزي  /  شهرک صنعتی سروشبادران  /  شهرک صنعتی خميني شهر / شهرک صنعتی اشترجان / شهرک صنعتی سه راهي مباركه / شهرک صنعتی منتظريه / شهرک صنعتی نجف آباد / شهرک صنعتی جالل آباد / شهرک صنعتی بزرگ اصفهان / شهرک صنعتی محمودآباد / شهرک صنعتی امير كبير / شهرک صنعتی اسفيد واجان / شهرک صنعتی بهارستان / شهرک صنعتی علويجه / شهرک صنعتی صفه / شهرک صنعتی پينارت / شهرک صنعتی دولت آباد / شهرک صنعتی سپهر آباد /  شهرک صنعتی رازي / شهرک صنعتی ورنامخواست / شهرک صنعتی همت آباد اصفهان

شهرک های صنعتی اصفهان

 • شهرستان ها
 • 21
 • تعداد بخش ها
 • 42
 • تعداد شهرها
 • 89
 • شهرک های صنعتی
 • 53
 • نواحی صنعتی
 • 8

تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:

 • کل
 • 7114
 • داخل شهركها و نواحي صنعتي
 • 2615
 • خارج از شهركها و نواحي صنعتي
 • 4499

تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):

 • کل
 • 229080
 • داخل شهركها و نواحي صنعتي
 • 68441
 • خارج از شهركها و نواحي صنعتي
 • 160639

تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:

 • کل
 • 11767
 • داخل شهركها و نواحي صنعتي
 • 699
 • خارج از شهركها و نواحي صنعتي
 • 11068

Jey Industrial Zone

Murchehkhort Industrial Zone

amirkabir industerial zone

isfahan dehagh industerial zone

esfidvajan induterial zone

isfahan khansar industerial zone

isfahan montazerieh industerial zone

isfahan segzi industerial zone

isfahan najafabad industerial zone

isfahan oshtorjan industerial zone

isfahan bozorg industrial zone

isfahan komshecheh industrial zone

isfahan dolatabad industrial zone

هتل آفتاب اصفهان، میزبان میهمانان نصف جهان

تلفن رزرو سریع و مستقیم: 03135510600