شهرک صنعتی دهق در ۲۵۳ هکتار دارای مساحت صنعتی ۱۶۱ هکتار در فاز عملیاتی ۲۵۳ هکتاری است.

این شهرک صنعتی یکی از شهرک های صنعتی است که توانسته تا به امروز به آمار بالایی از اشتغال‌زایی برسد.

ده تعداد قراردادهای منعقد شده در این شهرک صنعتی ۲۴۷ قرارداد است،که به علاوه این تعداد ۳۵ طرح نیز در حال ساخت و ساز است.

این شهرک صنعتی توانسته تا به امروز ۳۰۴۱ شغل ایجاد کند،که این رقم قابل توجهی برای اشتغال زایی در سطح استان است.

این شهرک صنعتی که در اصفهان کیلومتر ۸۰جاده اصفهان دهق قرار دارد.

رزرو هتل اصفهان