بیمارستان های اصفهان شامل (بیمارستان های دولتی و خصوصی اصفهان) و بعضی مراکز درمانی اصفهان:

در جدول زیر نام بیمارستان، آدرس، شماره تلفن و نوع بیمارستان ارائه شده است. همچنین نوع خدمات درمانی هر یک از این بیمارستان‌ها مشخص شده است. لطفا قبل از مراجعه حضوری با بیمارستان مورد نظر تماس بگیرید و از خدمات مورد نیاز خود اطمینان حاصل نمایید. امید که هیچگاه مورد نیاز شما قرار نگیرد. اگر متوجه اشتباهی در هر یک از داده های جدول زیر شدید، لطفا به ما اطلاع دهید تا تصحیح نماییم.

مشاهده: شهرک سلامت اصفهان

مشاهده: سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عنوان بیمارستانحوزه فعالیتنوع بیمارستانآدرس بیمارستانتلفن بیمارستان
بیمارستان الزهرا اصفهانعمومیدولتیاصفهان – بلوار صفه03136202020
بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان
کودکاندولتیاصفهان – خیابان امام خمینی
03133866266
بیمارستان امام موسی كاظم اصفهانسوانح و سوختگیدولتیاصفهان – خیابان کاوه 03133457670
بیمارستان دکترچمران اصفهانقلب و عروقدولتیاصفهان – خیابان مشتاق سوم03132600961
بیمارستان حضرت سيدالشهدا اصفهانخون و انكولوژیدولتیاصفهان – خیابان خيام03132350210
بیمارستان شهيد بهشتی اصفهانزنان و زايماندولتیاصفهان – خیابان مطهری 03132367001
بیمارستان فارابی اصفهانروانپزشکیدولتیاصفهان – بلوار ارغوانيه03135312020
بیمارستان فيض اصفهانچشم پزشكی و ENTدولتیاصفهان – ميدان قدس03134452034
بیمارستان اميرالمومنين اصفهانعمومیدولتیاصفهان – خیابان احمد آباد03132291318
بیمارستان امین اصفهانعمومیدولتیاصفهان – خیابان ابن سینا 03134455051
بیمارستان حجتیه اصفهانعمومیدولتیاصفهان – خیابان امام سجاد(ع)03136306001
بیمارستان شریعتی اصفهانعمومیدولتیاصفهان – خیابان دکترشریعتی03136272009
بیمارستان عیسی بن مریم اصفهانعمومیدولتیاصفهان – خیابان شمس آبادی03132339012
بیمارستان غرضی اصفهانعمومیدولتیاصفهان – خیابان کاوه 03134509901
بیمارستان كاشانی اصفهانعمومیدولتیاصفهان – خیابان كاشانی03132330091
بیمارستان نور و علی اصغر (خورشید) اصفهانعمومیدولتیاصفهان – خیابان استانداری03132222127
بیمارستان حضرت زهرا اصفهانعمومیدولتیاصفهان – زینبیه03135511195
بیمارستان شهید صدوقی اصفهانعمومیاصفهان ، خیابان بزرگمهر03132912500
بیمارستان عسگریه اصفهانزنان و زایمانخصوصیاصفهان – خیابان عسگریه 03132250041
بیمارستان اصفهان کلینیک اصفهانعمومیخصوصیاصفهان – خیابان شیخ بهائی – چهارراه اردیبهشت03132330015
بیمارستان مهرگان اصفهانزنان و زایمانخصوصیاصفهان – خیابان شیخ بهایی – جنب بانک رفاه03132330043
بیمارستان احمديه اصفهانعمومیخصوصیاصفهان – خیابان طالقانی – خیابان ميرداماد03132360021
بیمارستان جرجانی اصفهانعمومیخصوصیاصفهان – فلكه قدس ابتدای خيابان زينبيه03134451996
بیمارستان خانواده اصفهانعمومیخصوصیاصفهان – بلوار شهدای صفه 03136201392
بیمارستان سپاهان اصفهانعمومیخصوصیاصفهان – خیابان میر03136613082
بیمارستان سعدی اصفهانعمومیخصوصیاصفهان – خیابان نظر غربی – کوچه خداوردی اصفهان03136273031
بیمارستان سینا اصفهانعمومیخصوصیاصفهان – خیابان شمس آبادی – چهار راه قصر- شماره ۱۷۵03132205025
بیمارستان میلاد اصفهانعمومیخصوصیاصفهان – سه راه سیمین- خیابان جانبازان – خیابان شهید بخشی03137774001
بیمارستان زهرای مرضیه (س) اصفهانعمومیخصوصیاصفهان ، میدان قدس، کوی صاحب ابن عباد، خیابان علامه مجلسی03134456061