نوع بیمارستان: دولتی

حوزه فعالیت: کودکان

آدرس بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان : اصفهان – خیابان امام خمینی

تلفن بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان : 03133866266

 

معرفی :

زمین این مرکز چهار هزار متر مربع و دارای 16هزار متر مربع زیربنا در چهار طبقه است.

رزرو هتل اصفهان