گلزار شهدای اصفهان، مقبره علامه المجلسي،  مسجد باب الرحمه، امامزاده أبوالعبّاس، مقبره حاج آقا رحیم ارباب، مسجد رحیم خان، مسجد رکن الملک،  امامزاده شاه زيد،  مسجد ایلچی،  مقبره بانو مجتهده امین،  امامزاده إسحاق،  امامزاده إبراهيم،  امامزاده إسماعيل،  بابا رکن الدین،  امامزاده شاه مير حمزة،  امامزاده محسن،  حرم حضرت زینب،  امامزاده أحمد،  امامزادهين الطفلين،  مسجد خلوت نشین،  شهدای گمنام صفه،  مسجد آقانور،  مسجد ساروتقی،  مسجد سرخی ،  مسجد ایلچی،  مسجد باباسوخته،  امامزاده شاه کرم،  همدم الملوک،  شیخ حسنعلی نخودکی،  مسجد مصلی،  خانقاه علی بن سهل،  امام زاده سید محمد،  مسجد خان،  امامزاده دَرْبِ إمام،   بقعه شهشهان،  آیت ا… اشرفی اصفهانی،  مسجد رکن‌الملک،  مسجد شیخ علی خان،  مسجد درب جوباره،  ابوالحسن اصفهانی،  مسجد شمس آباد،  آرامگاه واله،  مسجد خیاط‌ها ،  مسجد لُنبان،  مسجد مصری،  مسجد قطبیه،  مسجد مقصودبیك،  مسجد علی

مسجد جامع اصفهان

خیابان علامه مجلسی

مسجد شیخ لطف ا… اصفهان

میدان نقش جهان

مسجد شاه (امام) اصفهان

میدان نقش جهان

مسجد حکیم اصفهان

خیابان حکیم