نوع بیمارستان: دولتی

حوزه فعالیت: سوانح و سوختگی

آدرس بیمارستان امام موسی كاظم اصفهان : اصفهان – خیابان کاوه

تلفن بیمارستان امام موسی كاظم اصفهان : 03133457670

 

معرفی :

بیمارستان سوختگی امام موسی کاظم ( ع ) اصفهان ، در سال 1369 به همراه 120 تخت خواب ، تاسیس شد . بیمارستان سوختگی امام موسی کاظم ( ع ) اصفهان ، مرکز آموزشی و درمانی است که به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، وابسته می باشد. در حال حاضر ، 96 تخت خواب فعال دارد .

رزرو هتل اصفهان