پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان یک پردیس سینمایی به همراه سالن چند منظوره همایش در شهر اصفهان، ایران است. این مجموعه تحت عنوان مرکز همایش‌ها و سینماهای اصفهان سیتی سنتر یکی از زیرمجموعه‌های سیتی سنتر اصفهان است

از ابتدای طراحی مرکز خرید سیتی سنتر اصفهان، بخشی تحت عنوان مرکز همایش و سالن‌های سینما برای آن در نظر گرفته شده بود اما تکمیل سالن‌ها و افتتاح آنها در مراحل اولیه ساخت سیتی‌سنتر اصفهان مورد توجه نگرفت به گونه ای که از زمان افتتاح سیتی‌سنتر در سال ۱۳۹۱ تا سال‌ها طبقات فوقانی این مجموعه که به سالن‌های سینما اختصاص داشت بدون استفاده و مسدود بود. سرانجام بعد از چند بار تعویق در افتتاح، در روز اول تیر ۱۳۹۷ ۵ سالن از این مجموعه سینمایی در اختیار اکران عمومی فیلم‌های سینمای‌ایران قرار گرفت و بدین ترتیب پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان رسماً افتتاح شد


هتل آفتاب اصفهان، میزبان میهمانان نصف جهان

تلفن رزرو سریع و مستقیم: 03135510600
رزرو هتل اصفهان