شهرک صنعتی اشترجان اصفهان

شهرک صنعتی اشترجان هم اکنون از بیشتر خدمات زیربنایی شامل: آب آشامیدنی سالم، برق اختصاصی، گاز طبیعی، تلفن، فضای سبز مناسب، شبکه جمع آوری و سیستم پیشرفتة تصفیه فاضلاب برخوردار است.

شهرک صنعتی کمشچه

کمشچه در 20 کیلومتری شمال شهر اصفهان واقع شده شهرک صنعتی کمشچه دارای طول جغرافیایی 51 درجه و 45 دقیقه و 15 ثانیه