شهرک صنعتی علویجه در استان اصفهان در ۲۰۰ هکتار است .

که این شهرک صنعتی بخاطر قرار داشتن در شهرستان نجف آباد کمک بسزایی در این شهرستان کرده است.

زیرا اکثر افرادی که در شهرک صنعتی علویجه کار می‌کنند،دانشجویان مقیم این شهرستان هستند که به همین دلیل کمک شایانی در

اقتصاد این شهرستان می‌شود.

مشخصات شهرک صنعتی علویجه:

شهرک صنعتی علویجه که ۲۰۰ هکتار مساحت آن است‌،کل این ۲۰۰ هکتار را عملیاتی کرده است.

که از این ۲۰۰ هکتار فاز عملیاتی ۱۵۸ هکتار صنعتی است.

از نظر تولید اشتغال این شهرک صنعتی موفق بوده است،زیرا تا به امروز ۲۲۲۲ شغل در این شهرک صنعتی ایجاد شده است.

در این شهرک صنعتی تا به امروز ۱۷۱ قرار داد منعقد شده است.

که از این تعداد ۱۱۰ واحد به بهره‌برداری رسیده و ۶۵ طرح در حال ساخت و ساز است.

فاصله شهرک صنعتی علویجه تا مرکز استان ۷۰ کیلومتر است.

و فاصله این شهرک صنعتی تا نزدیکترین شهرستان نیز ۷۳ کیلومتر است.

رزرو هتل اصفهان