آدرس نمایشگاه:  اصفهان، بزرگراه کمربندی شرق اصفهان

دسترسی از شهر اصفهان به محل جدید نمایشگاه بین المللی اصفهان:

پل غدیر، به سمت پل شهرستان و پس از آن به سمت روشن دشت

تلفن روابط عمومی نمایشگاه: 03132603006

برای اطلاع از تقویم نمایشگاه های داخلی اصفهان، روی این لینک کلیک نمایید:   لیست نمایشگاه های اصفهان

سایت رسمی شرکت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان:  http://www.isfahanfair.com/هتل آفتاب اصفهان، یکی از نزدیکترین هتل های شهر اصفهان به محل جدید نمایشگاه بین المللی اصفهان

میزبان بازدید شما از نمایشگاه اصفهان

تلفن رزرو سریع و مستقیم: 03135510600
رزرو هتل اصفهان