خیابان شمس آبادی اصفهان منتهی به خیابان شیخ بهایی و طالقانی می باشد و بیمارستان عیسی بن مریم و سینا در این راستا قرار دارد .

نزدیکترین هتل در این خیابان هتل پارت می باشد

نزدیکترین بریانی در خیابان شمس آبادی بریانی شاد می باشد .


هتل آفتاب اصفهان، میزبان میهمانان نصف جهان

تلفن رزرو سریع و مستقیم: 03135510600
رزرو هتل اصفهان