مطالب توسط

,

سر در مسجد جورجیر اصفهان

سر در مسجد جورجیر که در شمال مسجد حکیم و در کوچه باغ قلندرها قرار دارد؛ مربوط به دوره‌ی آل بویه و پایتختی اصفهان در آن روزگار است. این بنا، یکی از قدیمی‌ترین بناهای تاریخی دوره‌ی دیلمی و نمونه‌ی بارز آجرکاری و گره‌سازی به سبک رازی از دوره‌ی سلجوقیان بوده که قدیمی‌تر از گنبد تاج الملک در مسجد جامع عتیق اصفهان است

تپه باستانی آق تپه مهرشهر کرج

تپه باستانی آق تپه مهرشهر در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی آق تپه مهرشهر قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۴ و ۳ ق .م آدرس تپه باستانی آق تپه مهرشهر کرج : البرز، کرج، جنوب مهرشهرانتهای خیابان بوستان شماره ثبت ملی: 2257 تاریخ […]

تپه کمال‌آباد کرج

تپه کمال‌آباد در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه کمال‌آباد قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۳ و ۴ ق‌م‌ آدرس تپه کمال‌آباد کرج : البرز، کرج، کرج، کمال شهر، جاده قزلحصار، داخل محوطه مرکز فرستنده رادیویی بعثت کمال آباد شماره ثبت ملی: 23872 تاریخ ثبت: […]

شبستان تاریخی مسجد جامع اشتهارد کرج

شبستان تاریخی مسجد جامع اشتهارد در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: شبستان تاریخی مسجد جامع اشتهارد قدمت و دوره تاریخی: قرون ۵ و ۶ ه . ق آدرس شبستان تاریخی مسجد جامع اشتهارد کرج : البرز، کرج، شهر اشتهارد، مرکز شهر شماره ثبت ملی: 20261 […]

امامزاده شاهزاده عسگری کرج

امامزاده شاهزاده عسگری در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده شاهزاده عسگری قدمت و دوره تاریخی: قرن ۹ و ۱۰ و ۱۱ ق آدرس امامزاده شاهزاده عسگری کرج : البرز، کرج، استان تهران، شهرستان کرج، بخش مرکزی، دهستان گرمدره، روستای جور شماره ثبت ملی: 6576 […]

قلعه پلنگ‌آباد کرج

قلعه پلنگ‌آباد در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه پلنگ‌آباد قدمت و دوره تاریخی: قرن ۸ و ۹ هـ تا قاجاریه آدرس قلعه پلنگ‌آباد کرج : البرز، کرج، شهرستان کرج، بخش اشتهارد، دهستان پلنگ آباد، روستای پلنگ آباد (رحمانیه) شماره ثبت ملی: 11137 تاریخ ثبت: […]

بنای دوره قاجاریه/ کاخ سلیمانیه کرج

بنای دوره قاجاریه/ کاخ سلیمانیه در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بنای دوره قاجاریه/ کاخ سلیمانیه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس بنای دوره قاجاریه/ کاخ سلیمانیه کرج : البرز، کرج، محل دانشکده کشاورزی کرج شماره ثبت ملی: 370 تاریخ ثبت: ۱۳۲۷/۱۲/۰۲ … بنای دوره […]

حمام حیدر‌آباد کرج

حمام حیدر‌آباد در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام حیدر‌آباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حمام حیدر‌آباد کرج : البرز، کرج، کرج، بلوار حیدر آباد، خیابان شهیدان فاضلی، کوچه شهید کمالپور، نزدیک مسجد قائمیه شماره ثبت ملی: 12542 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ … حمام حیدر‌آباد […]