بیشتر مسافران وقتی کلمه خورش ماست اصفهان را می‌شنوند تصور می‌کنند اصفهانی‌ها از ماست به عنوان یک خورش روی برنج استفاده می‌کنند. وقتی ترکیب آن را می‌پرسند هم باز به امتحان این غذای معروف اصفهان ترغیب نمی‌شوند، اما زمانی که یک کاسه از آن را می‌خورند، نظرات قبلی را پس می‌گیرند.

خورش ماست یک دسر بعد از غذاست که با گوشت گردن بدون استخوان، ماست چکیده، زرده تخم مرغ و زعفران پخته می‌شود. برای سفارش بهترین خورش ماست  باید به رستوران شهرزاد ( خیابان عباس‌آباد) که جزو بهترین رستوران‌ های اصفهان هم هست، برویم. اینجا بهترین غذاهای محلی اصفهان سرو می‌شود .

خورش ماست حاج بهزاد در خیابان مولوی و خورش ماست دادا در خیابان خواجه عمید بعد از رستوران شهرزاد مشهور هستند.


هتل آفتاب اصفهان، میزبان میهمانان نصف جهان

تلفن رزرو سریع و مستقیم: 03135510600
رزرو هتل اصفهان