بازار اصفهان، یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین بازارهای خاورمیانه است که امتداد آن به مسجد جامع و سپس به بازار عریان، منتهی می‌شود. این بازار را به مناسبت مجاورت با گنبد نظام الملک و مسجد جامع، بازار نظامیه یا نظام الملکی نیز گفته اند و تا نیم قرن پیش، رشته های طولانی و متعددی، آن را به بازارهای دروازه طوقچی، بازار غاز و میدان، وصل می‌کرده و از انشعابات دیگر آن، می‌توان به بازار ریسمان و مدرسه‌ی کاسه گران اشاره کرد.
بازار بزرگ اصفهان، در زمان گذشته و مخصوصا در سه دوره‌ی آل بویه، سلاجقه و صفویه، امکان رقابت سالمی را برای هنرمندان، صنعتگران و صاحبان مشاغل مختلف فراهم کرده و دارای دکان هایی است که ۴۰۰ سال قدمت داشته و از قدیم تا امروز، فقط به تجارت یک نوع کالا مشغول هستند. این بازار علاوه بر مرکز خرید،یکی از جاذبه‌های تاریخی شهر اصفهان به شمار می‌رود

رزرو هتل اصفهان