بنای تاریخی سر در قیصریه، در شمال میدان نقش جهان و روبه‌روی مسجد امام قرار دارد. این بنا در سال 11 هجری قمری یعنی دوره‌ی شاه عباس اول ساخته شده که معمار آن، استاد علی اکبر اصفهانی است و دلیل نامگذاری این اثر؛ ساختن سر در بازار، مانند یکی از بناهای قیصریه یا قیساریا در آسیای صغیر (ترکیه امروز) است. سر در قیصریه، مهم‌ترین و با عظمت‌ترین دروازه‌ی ورودی شهر اصفهان در دوره ی صفوی بوده که از طریق بازار بزرگ قیصریه؛ قسمت اصفهان جدید را به شهر سلجوقی وصل می‌کرده است. مجموعه‌ی قیصریه شامل: سر در، عمارت نقاره خانه، ضرابخانه و کاروانسرای شاهی است که در بالاترين قسمت اين سر در، صورت دو نيم تنه‌ی مرد تيرانداز با لباس های معمول آن عصر ديده می‌شود که تنه ی آنها به شکل شير يا ببر و دم آنها، اژدهاست. اين دو تصوير که بر کاشی معرق قرار دارد، بيانگر صورت فلکی اصفهان يا برج قوس است.( در روزگاران کهن و در ميان ملل متمدن دنيا، معمول بوده است که برای شهرهای معروف و مشهور خود، طالع و زايچه‌ای قائل شوند و پس از انتخاب اصفهان به پايتختی، برج قوس را برای طالع آن انتخاب کردند).

رزرو هتل اصفهان