بقعه‌ی شیخ ابومسعود رازی، از بناهای معروف دوره‌ی تیموریان در اصفهان است. شیخ ابومسعود احمد ابن فرات رازی؛ از محدثین و دانشمندان بزرگ قرن سوم هجری شمسی است و محلی که امروزه بقعه‌ی او قرار دارد؛ خانقاه بزرگی بوده که وی در آنجا به ارشاد و هدایت مردم می‌پرداخته است. پس از مرگ شیخ ابومسعود در دوران سلطان یعقوب آق قویونلو، مجموعه‌ای شامل چهارسو، حمام و باغ بسیار بزرگی در کنار مزار او احداث و بر آرامگاه وی نیز، بنای زیبا و مجللی ساخته شد و به درب شیخ شهرت یافت.

رزرو هتل اصفهان