موزه‌ی فدک تخت‌فولاد، دو بخش روزنامه و مشاهیر دارد که در بخش مشاهیر، عکس برخی از بزرگان مدفون در تخت‌فولاد و مراجع تقلید این شهر، نصب ‌شده است. هرکدام از روزنامه‌های قدیمی که در این موزه نگهداری می‌گردد؛ بیانگر هویت، تاریخ و فرهنگ شهر اصفهان و کشور بوده و بیشتر صاحب‌امتیازهای این روزنامه‌ها در تخت‌فولاد دفن شده‌اند. با توجه به این‌که تخت‌فولاد به یک مقصد گردشگری تبدیل‌شده و تلاش می‌شود تا نسل جوان با مشاهیر مدفون در آن که شخصیت‌های علمی، هنری، فرهنگی و تاریخی اصفهان هستند، آشنا گردند. مکتب اصفهان در رشته‌های مختلفی همچون معماری، چهره‌های مهمی داشته که شاخص‌ترین آن‌ها مانند: حسین معارفی، حاج میرزا امامی، فاضل هندی، پروفسور فلاطوری، حاج‌آقا رحیم ارباب و حاج محمدباقر درچه‫ای در تخت‌فولاد دفن شده‌اند.

رزرو هتل اصفهان