پاساژ انقلاب یکی از مراکز خرید پررونق در شهر اصفهان است که روبه روی سی و سه پل این شهر قرار گرفته است. موقعیت قرار گیری این پاساژ بسیار مناسب است و دسترسی به آن هم به راحتی صورت می پذیرد.

آدرس:

اصفهان، میدان انقلاب


هتل آفتاب اصفهان، میزبان میهمانان نصف جهان

تلفن رزرو سریع و مستقیم: 03135510600
رزرو هتل اصفهان