پارک کوهستانی صفه با مساحت ۵۰ هزار متر مربع، یکی از مناطق گردشگری اصفهان است. کوه صفه با ارتفاع ۲۲۵۷ متر، از کوه های سلسله کوه های زاگرس محسوب می شود. از جمله مراکز گردشگری و تفریحی این پارک کوهستانی می توان به تله کابین صفه، پارک بادی و پارک وحش صفه اشاره کرد. این پارک زیستگاه جانورانی همچون: خدنگ، روباه، خرگوش، کبک، تیهو و … است که کاملا برای انسان بی ضرر هستند. در کمرگاه کوه صفه چشمه ای به نام خاچیک وجود دارد.

Soffeh Mountain Park with an area of ​​50,000 m2 is one of the tourist attractions of Isfahan. Soffeh Mountain with a height of 2257 m, is one of the mountains of the Zagros mountain range. The tourist and recreational centers of this mountainous park include the Soffeh Telecabine, the park with inflatable toy, and the Soffeh Zoo Park. This park is a habitat for animals such as mongoose, foxes, rabbits, partridges, dull-yellow partridge, etc., which are completely harmless to humans. Besides, there is a spring in the middle part of the Soffeh Mountain called Khachik.

حديقة الجبلية صفة  بمساحة  50 الف متر مربع  هي واحدة من المناطق السياحية في أصفهان.   یعتبر جبل صفه  بارتفاع 2257 متر  واحدة من جبال زاغروس. بما في ذلك المراكز السياحية والترفيهية لهذه الحديقة الجبلية یمکن أشار مصعد الغندول الصفة، حدیقة الریاح ، حدیقة الحیوانات  الصفة .هذه الحديقة هي موطن للحيوانات مثل: السموريات ، الثعلب ، الأرنب ، كيبيك ، تيهو … التی  غير ضار تماما للبشر.  هناک في ردهة  جبل الصفة  عین باسم خاشیک .

رزرو هتل اصفهان