مسجد سید، یکی از مساجد اصفهان است که به دستور محمد شاه قاجار و توسط محمدباقر شفتی در مساحت ۸۰۷۵ متر مربع ساخته شد. این مسجد که بنایی نیمه‌کاره است؛ دارای چهار در اصلی، دو چهل‌ستون، دو شبستان بزرگ، یک گنبد، سه ایوان و بیش از ۴۵ حجره است که مناره ندارد و درون شبستان‌های آن نیز کاشی‌کاری نشده ‌است. مسجد سيد بزرگترين و مشهورترين مسجد اصفهان از قرن سيزدهم هجري شمسی است كه به دستور (حجت الاسلام حاج سيدباقر شفتي) از علماي بزرگ اماميه كه در دوره‌ی سلطنت محمدشاه قاجار مي‌زيسته، بنا شده است. اين اثر ارزنده و مشهور که در ضلع جنوبی خيابان مسجد سيد قرار دارد، از حيث مطالعه‌ی معماری و هنر کاشي‌کاری مخصوصاً گره کشی، خط بنائی و کاشی ۷ رنگ، در شمار بهترين آثار قرن ۱۳ هجری شمسی قرار دارد. در تزئينات كاشي‌كاري این بنا، رنگ قرمز روشن نقش عمده‌اي دارد و اين همان رنگي است كه در مساجد ديگر دوره‌ی قاجار مانند مسجد رحيم خان و مسجد ركن الملك نيز مشاهده مي‌شود. در اين مسجد تاريخ‌هاي متعددي از سال 1255 تا1311 هجري شمسی ديده مي‌شود كه كتيبه‌هاي آن به خط محمدباقر شريف شيرازي است. مسجد سيد اصفهان به دليل وجود تزئينات بسيار جالب گل و بوته و اسليمی و همچنین وجود خط بنائی و ديگر خطوط از استادان نامدار عصر قاجار، يکی از شاهکارهای معماری عصر قاجار به شمار می‌آید.

رزرو هتل اصفهان