این نمایشگاه در اردیبهشت  برگزار میگردد.

هتل آفتاب اصفهان، میزبان میهمانان نصف جهان

تلفن رزرو سریع و مستقیم: 03135510600