راهنمای سفر به اصفهان

روز اول

میدان نقش جهان (امام):

مسجد شیخ لطف ا…، کاخ عالی قاپو، مسجد امام، بازار قیصریه و…