راههاي دسترسی : 45 کیلومتري شمال شرقی تکاب آذربایجان غربی

اگرچه این سخن مورد قبول همه محققان نیست، ولی یکی از جاهایی که حدس زده می شود محل تولد  زرتشت باشد، شهر شیز است ( گنجک هم می گویند)که می گویند در آذربایجان و اینجاست.محوطه اي باستانی که از 1600 سال پیش میزبان سازه هایی مقدس در میان حصارهاي خود بوده است.

بهرام پنجم ساسانی این محوطه را همچون یک شهر بنا نهاد و 70 سال پس از وي، قباد اول به گسترش بناهاي آن پرداخت تا اینکه در زمان خسرو انوشیروان ساسانی به اوج عظمت خود رسید .کشف نشانه ها و بقایاي حضور انسان از هزاره اول قبل از میلاد تا قرن 11 هجري قمري در این وسعت 12هکتاري رمز و رازهاي شهر را براي کارشناسان آشکار ساخته است.

تخت سلیمان به باور بسیاري، محل تولد زرتشت به حساب می آمده و احداث آتشکده آذرگشنسب در این محوطه به عنوان مهم ترین معبد مورد احترام ایرانیان زرتشتی در زمان ساسانیان می تواند مهر تاییدي براي این باور باشد.

این آتشکده در حیات سیاسی – اجتماعی ساسانیان نقش مهمی داشت و شعله هاي آتش جاویدان آن به مدت هفت قرن خاموش نشد تا به عنوان نماد اقتدار آئین زرتشت محسوب شود. از سوي دیگر افرادي معتقدند که این شهر محل نگهداري جام مقدس حضرت مسیح بوده است که در
آخرین شامگاه حیاتش از آن می نوشد.

این جام، به جام گرال شهرت دارد. باوري عامیانه نیز این شهر را محل سکونت سلیمان نبی می داند و به این موضوع اشاره دارد که نیروهایی فرازمینی به دستور حضرت سلیمان سازه هایی عظیم را در آنجا بنا نهاده اند که انسان از عهده ي ایجاد آنها بر نمی آید.

به جر بقایاي زندگی شهري و آثار به جا مانده از انسان ها، سازه هاي باقیمانده در این محوطه شامل حصار محیطی، دروازه هاي ساسانی و ایلخانی،آتشکده آذر گشنسب، معبد آناهیتا و ایوان غربی معروف به ایوان خسرو می باشند به جز شهرِ پر از گنج که در قعر دریاچه مدفون شده است ساختارشگفت انگیز این پدیده ي طبیعی نیز بسیار قابل تامل می باشد.

دریاچه فیروزه اي رنگ تخت سلیمان در واقع یک چشمه ي جوشان ( چشمه آرتزین )است که آب خود را از اعماق زمین تامین می کند. طول و عرض دریاچه به ترتیب 110 و 80 متر می باشد و به صورت یک بیضی نامنظم شکل گرفته
است. مسأله جالب توجه درباره این دریاچه این است که این دریاچه هیچ وقت سرریز نمی شود و اگر جلوي جریان آب را نیز باز کنند از حجم آب کاسته نمی شود به همین خاطر دریاچه تخت سلیمان را دریاچه سحرآمیزي می دانند که داراي ناشناخته هاي بسیاري بوده و بررسی ها و پژوهش هاي
هدفمند را می طلبد و می گویند مواد رسوبی و آرسنیک فراوان دارد و به همین دلیل امکان استفاده از آن در کشاورزي و آبیاري زمین هاي اطراف وجود ندارد.

عمق این دریاچه تا 120 متر هم ذکر می شود اما تا کنون کسی نتوانسته است بیش از 40 متر در آن فرو برود. اینجا توریست هاي انرژي و خاص خود را دارد که معتقدند اینجا یکی از چاکراهاي زمین است و انرژي بخش می باشد.این دریاچه و مجموعه بناهاي اطرافش به تخت سلیمان شهرت دارند. این نام تقریبا نامی جدید به شمار می رود و این محوطه در طول تاریخ به نام هاي دیگري خوانده می شداست. گنزك یا کنزك، گنجک، گنزه،جیس، جنزه، گنجه، گزن و گنگ از جمله نام هاي این مجموعه بوده اند. این مجموعه باستانی به ارمنی گنزکا یا کادزا، به سریانی گنذزك یا گنژگ، به یونانی گنزکا، گادزاکا و گادزا، به عربی جزن، جزنق و شیز، در شاهنامه چیچست، در اوستا چئچست و به مغولی ستوریق خوانده می شده است.

امروزه تنها نام تخت سلیمان باقی مانده است و همه آن را به این نام می شناسند. دلیل این کار می تواند باور به زیستن حضرت سلیمان و ساخته شدن این مکان توسط وي باشد اما دلیل محتمل تر این است که در زمان حمله ي اعراب به منظور جلوگیري از تخریب این مجموعه که مجموعه اي مرتبط به دین
زرتشت بود این نام را بر آن نهاده اند. همان گونه که در تاریخ آمده است در زمان حمله ي اعراب آنها سازه هاي مرتبط به ادیان دیگر را از بین می بردند. نخستین صحنه اي که در روبه رو شدن با این مجموعه بی نظیر چشم را خیره می کند حصار عظیم دوره ساسانی است که با ظاهري تدافعی به
طول 120.1 کیلومتر و عرض حدوداً 80.3 متر به شکل بیضی، تمام مجموعه و دریاچه مقدس را احاطه کرده است.

در حالی که هسته اصلی دیوارها از لاشه سنگ و ملات ساروج است پوشش بیرونی حصار را سنگ هاي بزرگ حجاري شده زینت بخشیده اند. این حصار 13 متر ارتفاع دارد و سالم ترین قسمت باقیمانده آن در جبهه غربی و جنوب غربی که بخشی از آن به تازگی به شکل اولیه مرمت شده است.

حصار مربوطه داراي 38 برج به صورت قوس در جبهه بیرونی بوده و داراي دو دروازه است آتشکده آذرگشنسب در ضلع شمالی دریاچه قرار گرفته و داراي نمایی چهارطاقی است که درون آن محراب آتش قرار گرفته و راهروهاي مخصوص مراسم عبادي اطرافش را فراگرفته اند. در ضلع شمال غربی، ایوان بلند و شکوهمند ساسانی معروف به ایوان خسرو که از آجر قرمز و ملات ساروج ساخته شده قرار دارد که تنها دیوارهاي باقی مانده هنوز به عنوان شاخص این مجموعه تلقی می شود.بهترین زمان سفر به اینجا فصول غیر سرد سال است.

منبع :صد جایی که در ایران باید ببینید

جمع آوری تالیف : کوروش مقصود


هتل آفتاب اصفهان، میزبان میهمانان نصف جهان

تلفن رزرو سریع و مستقیم: 03135510600
رزرو هتل اصفهان