نوشته‌ها

تپه باستانی مردآباد/ ماهدشت کرج

تپه باستانی مردآباد/ ماهدشت در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی مردآباد/ ماهدشت قدمت و دوره تاریخی: از هزاره ۵ تا هزاره ۳ ق‌م‌ آدرس تپه باستانی مردآباد/ ماهدشت کرج : البرز، کرج، ۱۱ک جن…

تپه باستانی خرم‌آباد کرج

تپه باستانی خرم‌آباد در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی خرم‌آباد قدمت و دوره تاریخی: تاریخی ـ اواسط اسلامی آدرس تپه باستانی خرم‌آباد کرج : البرز، کرج، استان تهران، شهرستان کرج، بخش اشتهار…

بقعه شاهزاده سلیمان کرج

بقعه شاهزاده سلیمان در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بقعه شاهزاده سلیمان قدمت و دوره تاریخی: از قرن ۷ تا ۹ ق آدرس بقعه شاهزاده سلیمان کرج : البرز، کرج، ۶ کیلومتری شرق بخش اشتهارد شماره ثبت…