نوشته‌ها

تپه‌های باستانی مراد تپه کرج

تپه‌های باستانی مراد تپه در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه‌های باستانی مراد تپه قدمت و دوره تاریخی: پیش از تاریخ تا اسلامی آدرس تپه‌های باستانی مراد تپه کرج : البرز، کرج، استان تهران…

تپه باستانی دشت بهشت کرج

تپه باستانی دشت بهشت در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی دشت بهشت قدمت و دوره تاریخی: پیش از تاریخ ـ تاریخی آدرس تپه باستانی دشت بهشت کرج : البرز، کرج، شهرستان کرج، شهر ماهدشت، خیابان …

تپه آلارد کرج

تپه آلارد در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه آلارد قدمت و دوره تاریخی: پیش از تاریخ آدرس تپه آلارد کرج : البرز، کرج، ک ۲۸اتوبان تهران ساوه شمال غربی شماره ثبت ملی: 2934 تاریخ ثبت: …

تپه باستانی یقه کرج

تپه باستانی یقه در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی یقه قدمت و دوره تاریخی: پیش از تاریخ آدرس تپه باستانی یقه کرج : البرز، کرج، شرق جاده رباط کریم به شهریاربعدازروستای منج شما…

غار یخمراد در کهنه ده کرج

غار یخمراد در کهنه ده در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: غار یخمراد در کهنه ده قدمت و دوره تاریخی: پیش از تاریخ آدرس غار یخمراد در کهنه ده کرج : البرز، کرج، استان تهران، شهرستان کرج، بخش مرکزی، ۴ ک…

باغهای جهانشهر کرج

باغهای جهانشهر در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: باغهای جهانشهر قدمت و دوره تاریخی: پهلوی دوم آدرس باغهای جهانشهر کرج : البرز، کرج، شهر کرج، جهانشهر، شمال خیابان قزوین شماره ثبت ملی:…

پل کرج کرج

پل کرج در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: پل کرج قدمت و دوره تاریخی: پهلوی دوم آدرس پل کرج کرج : البرز، کرج، انتهای شرق شهر کرج، شرق خیابان تهران، روی رودخانه کرج شماره ثبت ملی: 16187 تا…

اولین کارخانه ذوب آهن ایران کرج

اولین کارخانه ذوب آهن ایران در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: اولین کارخانه ذوب آهن ایران قدمت و دوره تاریخی: پهلوی دوم آدرس اولین کارخانه ذوب آهن ایران کرج : البرز، کرج، شهر کرج، بلوار ذوب آهن،…

کاخ رضا شاهی گچسر کرج

کاخ رضا شاهی گچسر در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کاخ رضا شاهی گچسر قدمت و دوره تاریخی: پهلوی اول آدرس کاخ رضا شاهی گچسر کرج : البرز، کرج، استان تهران، شهرستان کرج، بخش مرکزی، روستای گچسر …

مجموعه فرهنگی و گردشگری کاخ مروارید کرج

مجموعه فرهنگی و گردشگری کاخ مروارید در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه فرهنگی و گردشگری کاخ مروارید قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس مجموعه فرهنگی و گردشگری کاخ مروارید کرج : البرز، کرج،…

کارخانه قند کرج کرج

کارخانه قند کرج در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کارخانه قند کرج قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس کارخانه قند کرج کرج : البرز، کرج، شهر کرج، چهارراه کارخانه قند، بلوار زکریای رازی شماره ثبت ملی: 15…

آهنین راه و پل سنگی گچسر کرج

آهنین راه و پل سنگی گچسر در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آهنین راه و پل سنگی گچسر قدمت و دوره تاریخی: ایلخانیان آدرس آهنین راه و پل سنگی گچسر کرج : البرز، کرج، استان تهران، شهرستان کرج، دو ک…

حمام مصباح کرج کرج

حمام مصباح کرج در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام مصباح کرج قدمت و دوره تاریخی: اوایل قاجار آدرس حمام مصباح کرج کرج : البرز، کرج، شهر کرج، محله قدیمی مصباح شماره ثبت ملی: 3790 تاریخ ثبت: ۱۳۸۰/۰۶/۱…

بقعه و درختان کهنسال شاهزاده حسین کرج

بقعه و درختان کهنسال شاهزاده حسین در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بقعه و درختان کهنسال شاهزاده حسین قدمت و دوره تاریخی: اواخرتیموریان آدرس بقعه و درختان کهنسال شاهزاده حسین کرج : البرز، کرج، ۲۵…

بقعه امامزاده ام کبری و ام صغری کرج

بقعه امامزاده ام کبری و ام صغری در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بقعه امامزاده ام کبری و ام صغری قدمت و دوره تاریخی: اواخر صفویه آدرس بقعه امامزاده ام کبری و ام صغری کرج : البرز، کرج، …

تپه سیاب کرج

تپه سیاب در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه سیاب قدمت و دوره تاریخی: اسلامی آدرس تپه سیاب کرج : البرز، کرج، کیلومتر ۲۲ بزرگراه تهران ساوه شماره ثبت ملی: 2886 تاریخ ثبت: ۱۳۷۹/۰۹/۰۵ …

تپه جوقین کرج

تپه جوقین در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه جوقین قدمت و دوره تاریخی: اسلامی آدرس تپه جوقین کرج : البرز، کرج، شهریار وحیدیه شماره ثبت ملی: 2889 تاریخ ثبت: ۱۳۷۹/۰۹/۰۵ ... …

تپه باستانی وسطر کرج

تپه باستانی وسطر در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی وسطر قدمت و دوره تاریخی: اسلامی آدرس تپه باستانی وسطر کرج : البرز، کرج، شهریار روستای رامین شماره ثبت ملی: 2884 تاریخ ثبت: ۱۳۷۹/۰۹/۰۵ …

تپه کلمه کرج

تپه کلمه در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه کلمه قدمت و دوره تاریخی: اسلامی آدرس تپه کلمه کرج : البرز، کرج، رباط کریم روستای کلمه شماره ثبت ملی: 2883 تاریخ ثبت: ۱۳۷۹/۰۹/۰۵ ... …

تپه باستانی شیرین‌آباد کرج

تپه باستانی شیرین‌آباد در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی شیرین‌آباد قدمت و دوره تاریخی: اسلامی آدرس تپه باستانی شیرین‌آباد کرج : البرز، کرج، شهریار روستای بید گنه شماره ثبت ملی:…

تپه کیکاور کرج

تپه کیکاور در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه کیکاور قدمت و دوره تاریخی: اسلامی آدرس تپه کیکاور کرج : البرز، کرج، رباط کریم دو ۲۴ بزرگراه تهران ساوه شماره ثبت ملی: 2932 تاریخ ثبت: ۱…

تپه فردوس کرج

تپه فردوس در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه فردوس قدمت و دوره تاریخی: اسلامی آدرس تپه فردوس کرج : البرز، کرج، خ شهریار شرق جاده رباط کریم به شهریار شماره ثبت ملی: 2892 تاریخ ثب…

تپه باستانی علی‌آباد کرج

تپه باستانی علی‌آباد در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی علی‌آباد قدمت و دوره تاریخی: اسلامی آدرس تپه باستانی علی‌آباد کرج : البرز، کرج، استان تهران، شهرستان کرج، بخش اشتهارد، روستای علی آ…

تپه باستانی خاتون لر کرج

تپه باستانی خاتون لر در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی خاتون لر قدمت و دوره تاریخی: اسلامی آدرس تپه باستانی خاتون لر کرج : البرز، کرج، جاده شهریار به اشتهارد روستای خاتون لر شماره…

بقعه امامزاده رحمن و امامزاده زید کرج

بقعه امامزاده رحمن و امامزاده زید در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بقعه امامزاده رحمن و امامزاده زید قدمت و دوره تاریخی: از قرن ۷ تا ۹ ق آدرس بقعه امامزاده رحمن و امامزاده زید کرج : البرز، کرج، جن…