نوشته‌ها

بازار گلپایگان گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بازار گلپایگان قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس بازار گلپایگان گلپایگان : اصفهان، اصفهان، شهرگلپایگان، بازار بزرگ مقابل خیابان منار، ازچهارسو تا بازار تیمچه شماره ثبت ملی: 14440 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ .…

حمام حاجی گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام حاجی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس حمام حاجی گلپایگان : اصفهان، اصفهان، شهر گلپایگان، محله باغشاه، خیابان امام خمینی، خیابان آیت ا. . . طالقانی، کوچه مسجد حاجی شماره ثبت ملی: 14424 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶…

خانه شجاع نظام گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه شجاع نظام قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار آدرس خانه شجاع نظام گلپایگان : اصفهان، اصفهان، شهرگلپایگان، خیابان خمینی، خیابان امام حسن مجتبی، کوچه سلواتان شماره ثبت ملی: 14408 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... خا…

خانه معظمی گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه معظمی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه معظمی گلپایگان : اصفهان، اصفهان، شهر گلپایگان، محله سلواتان، کوچه شهید آقاشاهی شماره ثبت ملی: 14396 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... خانه معظمی از دیگر…

حمام بابا عبدالله گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام بابا عبدالله قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار آدرس حمام بابا عبدالله گلپایگان : اصفهان، اصفهان، شهرگلپایگان، محله بابا عبدالله، خیابان امام حسین، بعداز فرمانداری، کوچه امام حسین، شماره ۲۰ شماره ثبت …

مسجد حجت الاسلام گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد حجت الاسلام قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد حجت الاسلام گلپایگان : اصفهان، اصفهان، گلپایگان، محله بابا عبدالله، خیابان امام حسین، بعد از فرمانداری شماره ثبت ملی: 14209 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ ...…

پل قاضی زاهد گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: پل قاضی زاهد قدمت و دوره تاریخی: سلجوقی ـ تیموری آدرس پل قاضی زاهد گلپایگان : اصفهان، اصفهان، گلپایگان، امتداد خیابان امام حسین، محل تقاطع شهرک جدید عمران شماره ثبت ملی: 14210 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ ... …

حمام ملا اسدالله گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام ملا اسدالله قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار آدرس حمام ملا اسدالله گلپایگان : اصفهان، اصفهان، گلپایگان، محدوده محله باغشاه، خیابان امام خمینی، خیابان آیت الله طالقانی، کوچه مسجد حاجی شماره ثبت م…

خانه احمدی گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه احمدی قدمت و دوره تاریخی: اوایل پهلوی آدرس خانه احمدی گلپایگان : اصفهان، اصفهان، شهر گلپایگان، خیابان آیت ا... گلپایگانی، فرعی شماره دو شماره ثبت ملی: 14154 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ ... خانه …

تپه غرقاب گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه غرقاب قدمت و دوره تاریخی: پارتی ـ ساسانی آدرس تپه غرقاب گلپایگان : اصفهان، اصفهان، شهرستان گلپایگان، بخش مرکزی، دهستان کنار رودخانه، ۵۰۰م غرب روستای غرقاب شماره ثبت ملی: 12960 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۵/۱۹ ...…

نگارکنده کوهستانی کوچری گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: نگارکنده کوهستانی کوچری قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۳ ق‌م‌ تا معاصر آدرس نگارکنده کوهستانی کوچری گلپایگان : اصفهان، اصفهان، شهرستان گلپایگان، بخش مرکزی، دهستان کنار رودخان، روستای کوچرمی شماره ثبت ملی: 12959 تاری…

باغ برج علی اکبری گلپایگان گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: باغ برج علی اکبری گلپایگان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس باغ برج علی اکبری گلپایگان گلپایگان : اصفهان، اصفهان، گلپایگان، خیابان هفده تن، خیابان آقا شاهی، محله تاریخی سنگ رباطان، نبش کوچه مهر و آقاشاهی شماره ثب…

کاروان‌سرای طور گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کاروان‌سرای طور قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس کاروان‌سرای طور گلپایگان : اصفهان، اصفهان، شهرستان گلپایگان، بخش مرکزی، دهستان رحمت آباد، روستای در شماره ثبت ملی: 12236 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۴/۳۰ ... …

نقش کنده غرقاب گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: نقش کنده غرقاب قدمت و دوره تاریخی: ساسانی ـ اسلامی آدرس نقش کنده غرقاب گلپایگان : اصفهان، اصفهان، ، ۱۲ک، شمال شهر گلپایگان، روستای غرقاب شماره ثبت ملی: 2619 تاریخ ثبت: ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ ... نقش کنده…

قلعه گوگد گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه گوگد قدمت و دوره تاریخی: زندیه ـ قاجاریه آدرس قلعه گوگد گلپایگان : اصفهان، اصفهان، گوگد، خیابان آیت الله کلپایگانی، ک قلعه شماره ثبت ملی: 2574 تاریخ ثبت: ۱۳۷۸/۱۱/۱۱ ... قلعه گوگد از دیگر جا…

گنبد بابا مصری گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: گنبد بابا مصری قدمت و دوره تاریخی: ایلخانیان آدرس گنبد بابا مصری گلپایگان : اصفهان، اصفهان، بعداز امامزاده سید السادات، روبروی دبیرستان شماره ثبت ملی: 1705 تاریخ ثبت: ۱۳۶۴/۰۹/۱۷ ... گنبد با…

مسجد جامع سرآور گلپایگان گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع سرآور گلپایگان قدمت و دوره تاریخی: تیموریان ـ صفویه آدرس مسجد جامع سرآور گلپایگان گلپایگان : اصفهان، اصفهان، دهستان سرآور ۱۸ کیلومتری شمال شرق گلپایگان شماره ثبت ملی: 434 تاریخ ثبت: ۱۳۴۱/۱۲/۰۵…

امامزاده سیدالسادات گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده سیدالسادات قدمت و دوره تاریخی: قرن ۸ هجری ـ تیموری آدرس امامزاده سیدالسادات گلپایگان : اصفهان، اصفهان، جنب مسجد جامع، کوچه پشت بانک سپه شماره ثبت ملی: 642 تاریخ ثبت: ۱۳۴۶/۰۱/۲۲ ... امامزاده سی…

امامزاده هفده تن گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده هفده تن قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس امامزاده هفده تن گلپایگان : اصفهان، اصفهان، گلپایگان در قسمت جنوبی شهر، خیابان هفده تن شماره ثبت ملی: 290 تاریخ ثبت: ۱۳۱۶/۰۹/۲۹ ... امامزاده هفده ت…

مناره گلپایگان گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره گلپایگان قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مناره گلپایگان گلپایگان : اصفهان، اصفهان، خیابان امام خمینی، روبروی بازار قدیم شماره ثبت ملی: 250 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۰۳/۲۸ ... مناره گلپایگان از …

مسجد جامع گلپایگان گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع گلپایگان قدمت و دوره تاریخی: قرن دو هـ . ق ـ سلجوقیان ـ قاجاریه آدرس مسجد جامع گلپایگان گلپایگان : اصفهان، اصفهان، خیابان مسجد جامع شماره ثبت ملی: 191 تاریخ ثبت: ۱۳۱۲/۰۵/۰۹ ... مسجد جامع گلپایگ…