نوشته‌ها

خانه موسوی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه موسوی قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس خانه موسوی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان ملاحبیب ا...، شریف، کوچه گذر درب اصفهان شماره ثبت ملی: 16311 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ ... خانه موسو…

خانه موسوی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه موسوی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه موسوی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش برزک، شهر برزک، محله مصلی، روبروی مسجد مصلی، جنب خانه کاردان شماره ثبت ملی: 16309 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵…

زیارت امامزاده یوسف کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: زیارت امامزاده یوسف قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس زیارت امامزاده یوسف کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش نیاسر، دهستان کوهدشت، روستای ون شماره ثبت ملی: 16226 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ ... زیارت ام…

آب‌انبار محله سردل کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار محله سردل قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس آب‌انبار محله سردل کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش برزک، شهر برزک، محله سردل (شهید رجائی) ، کوچه جنب مسجد الرضا شماره ثبت ملی: 16205 تاریخ ثبت…

آب‌انبار میان ده کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار میان ده قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس آب‌انبار میان ده کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش نیاسر، روستای نشلج، میدان شهدا شماره ثبت ملی: 16207 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ ... آب‌…

مسجد درب پامنار کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد درب پامنار قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد درب پامنار کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، محله درب اصفهان، ابتدای خیابان ملا حبیب الله شریف، جنب مناره زین الدین شماره ثبت ملی: 16208 تاریخ …

حمام محله سرگول کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام محله سرگول قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس حمام محله سرگول کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش برزک، شهر برزک، محله امام خمینی (محله سرگول) ، مسیر جاده باغ سعد آباد شماره ثبت ملی: 16213 تاریخ…

زیارت امامزاده سراج الدین بن موسی بن جعفر کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: زیارت امامزاده سراج الدین بن موسی بن جعفر قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس زیارت امامزاده سراج الدین بن موسی بن جعفر کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش برزک، شهر برزک، محله درب زیارت شماره ثبت …

برج روستای پنداس کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج روستای پنداس قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس برج روستای پنداس کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش برزک، روستای پنداس شماره ثبت ملی: 15422 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ ... برج روستای پنداس از دیگر ج…

سنگ مزار شماره ۲ کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: سنگ مزار شماره ۲ قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس سنگ مزار شماره ۲ کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرنیا سر، محله رود آب، قبرستان رود آب شماره ثبت ملی: 15420 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ ... سنگ مزار شماره …

سنگ مزار شماره ۱ کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: سنگ مزار شماره ۱ قدمت و دوره تاریخی: اسلامی آدرس سنگ مزار شماره ۱ کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرنیا سر، قبرستان پای آتشکده شماره ثبت ملی: 15419 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ ... سنگ مزار شماره ۱ از دیگر …

سنگ مزار شماره ۳ کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: سنگ مزار شماره ۳ قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس سنگ مزار شماره ۳ کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر نیاسر، محله رودآب، قبرستان رودآب شماره ثبت ملی: 15418 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ ... سنگ مزار شماره ۳ …

گذر چاله قاب کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: گذر چاله قاب قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس گذر چاله قاب کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرنیاسر، خیابان شهید منتظری، محله چاله قاب شماره ثبت ملی: 14985 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... گذر چاله قاب از دی…

گذر برزه دون کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: گذر برزه دون قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس گذر برزه دون کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرنیاسر، محله برزه دون، خیابان ولی عصر، پشت مسجد الجواد شماره ثبت ملی: 14982 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... گذر برزه د…

زیارت حاج کمال کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: زیارت حاج کمال قدمت و دوره تاریخی: قاجاری آدرس زیارت حاج کمال کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرنیاسر، محله سر کمر (شهید بهشتی) ، جنب آبشار نیاسر شماره ثبت ملی: 14939 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... زیارت حا…

حمام سورآباد کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام سورآباد قدمت و دوره تاریخی: دوره قاجار آدرس حمام سورآباد کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر نیاسر، مزرعه سورآباد شماره ثبت ملی: 14937 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... حمام سورآباد از دیگر جاذبه های گردشگری ا…

قلعه طایفه پنداس کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه طایفه پنداس قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس قلعه طایفه پنداس کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش برزک، دهستان گلاب، روستای پنداس شماره ثبت ملی: 14935 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... قلعه طایفه پ…

خانه فیلسوف کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه فیلسوف قدمت و دوره تاریخی: اواخرقاجار ـ اوایل پهلوی آدرس خانه فیلسوف کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرکاشان، خیابان بابا افضل، کوچه گلچقانه شماره ثبت ملی: 14922 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... خان…

مسجد دربند رضوی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد دربند رضوی قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس مسجد دربند رضوی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرکاشان، میدان قاضی اسدا، گذر دروازه فین، ک دربند رضویها شماره ثبت ملی: 14906 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... مسجد د…

خانه عابدی مقدم کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه عابدی مقدم قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه عابدی مقدم کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرکاشان، خیابان ملا فتح ا...، کوچه سدره شماره ثبت ملی: 14912 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... خانه عابدی مقدم از دیگر ج…

مدرسه شهید عسجدی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه شهید عسجدی قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس مدرسه شهید عسجدی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرنیاسر، محله شهید سعیدی، جنب شرکت تعاونی امیرکبیر شماره ثبت ملی: 14918 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... مدر…

مسجد جعفری کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جعفری قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس مسجد جعفری کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرکاشان، خیابان بخارایی، ک شهید بلبل زاده شماره ثبت ملی: 14893 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... مسجد جعفری از دیگر جاذبه های گرد…

مقسم پاچنار کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقسم پاچنار قدمت و دوره تاریخی: میانه اسلامی آدرس مقسم پاچنار کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر نیاسر، محله رودآب (محله امام خمینی ره) شماره ثبت ملی: 14892 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... مقسم پاچنار از دیگر …

حسینیه پایین رودآب کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه پایین رودآب قدمت و دوره تاریخی: دوره قاجار آدرس حسینیه پایین رودآب کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر نیاسر، خیابان امام خمینی (ره) ، محله رودآب شماره ثبت ملی: 14447 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... …

مسجد پاچنار کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد پاچنار قدمت و دوره تاریخی: دوره قاجاری آدرس مسجد پاچنار کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر نیاسر، خیابان امام خمینی (ره) ، محله رودآب شماره ثبت ملی: 14446 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... مسجد پاچنار از دیگر…