نوشته‌ها

قلعه نابر کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه نابر قدمت و دوره تاریخی: سلجوقی آدرس قلعه نابر کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش برزک، شهر برزک، جاده کاشان، برزک، ۱۵ کیلومتری شهر برزک شماره ثبت ملی: 19850 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... …

حسینیه دیزیچه کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه دیزیچه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حسینیه دیزیچه کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان امیرکبیر، روبروی شهرک امیر المومنین، ک سید الشهداء، مجموعه حسینیه دیزیچه و مسجد صاحب الزمان شماره ثبت ملی…

خانه رشادی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه رشادی قدمت و دوره تاریخی: قرون متاخر اسلامی آدرس خانه رشادی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان محتشم، کوی سرپله، کوچه صباغی، کوچه رنگرزها شماره ثبت ملی: 19327 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱ ..…

خانه محسنی آراسته کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه محسنی آراسته قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه محسنی آراسته کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان بابا افضل شمالی، کوچه سازمان آب، جنوب زیارت پنجه شاه، پلاک ۶۴ شماره ثبت ملی: 19162 تاریخ ثبت: ۱…

خانه نوبختی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه نوبختی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه نوبختی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان محتشم، کوی پاقپان، چاله امام، کوچه شهید شاهزاده ابراهیمی شماره ثبت ملی: 19160 تار…

خانه حدادپور کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حدادپور قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه حدادپور کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان محتشم، محله سرپله، کوچه صباغها، پلاک ۱۹ شماره ثبت ملی: 19159 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۳/۰۳ …

خانه حاج حسین آقا معمار کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حاج حسین آقا معمار قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه حاج حسین آقا معمار کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش نیاسر، دهستان نیاسر، روستای نشلج، کوچه پائین ده شماره ثبت ملی: 18774 تاریخ ثبت: ۱۳…

خانه پدیدار کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه پدیدار قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه پدیدار کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیاباان ملافتح ا...، محله صدر و سرفره شماره ثبت ملی: 18775 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ... خانه پدیدار از د…

خانه نایب حسین کاشی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه نایب حسین کاشی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه نایب حسین کاشی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش نیاسر، دهستان نیاسر، روستای نشلج، میدان امام حسین (محله درب ده قدیم) شماره ثبت ملی: 18776 ت…

خانه پهلوان زاده کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه پهلوان زاده قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه پهلوان زاده کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان آیت ا... کاشانی، محله طاهر و منصور، کوچه سرو شماره ثبت ملی: 18777 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ..…

خانه تاریخی ارباب (خلیل) کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه تاریخی ارباب (خلیل) قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس خانه تاریخی ارباب (خلیل) کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش قمصر، شهر جوشقان و کامو، خیابان شهید آوینی شماره ثبت ملی: 18778 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/…

امامزاده تاج الدین کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده تاج الدین قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس امامزاده تاج الدین کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش نیاسر، دهستان نیاسر، روستای نشلج، جنب غسالخانه و قبرستان شماره ثبت ملی: 18769 تاریخ ثبت: …

خانه محله پائین نشلج کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه محله پائین نشلج قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه محله پائین نشلج کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش نیاسر، دهستان نیاسر، روستای نشلج، محله پائین شماره ثبت ملی: 18759…

خانه آزادمنش کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه آزادمنش قدمت و دوره تاریخی: اوایل پهلوی آدرس خانه آزادمنش کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان فلافتح ا... محله صدره و سرفزه شماره ثبت ملی: 18758 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ... خانه آز…

امامزاده طاهر کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده طاهر قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس امامزاده طاهر کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، دهستان کوهپایه، روستای خنب شماره ثبت ملی: 18757 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ... امامزاده …

مجموعه محور فرهنگی ـ تاریخی نیاسر کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه محور فرهنگی ـ تاریخی نیاسر قدمت و دوره تاریخی: پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ اسلامی آدرس مجموعه محور فرهنگی ـ تاریخی نیاسر کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش نیاسر، شهر نیاسر، محله تالار و آبشار نیا…

تکیه امام علی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تکیه امام علی قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس تکیه امام علی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش نیاسر، دهستان نیاسر، روستای نشلج، محله چال خانقاه شماره ثبت ملی: 17487 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ ...…

حسینیه ماداب فین بزرگ کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه ماداب فین بزرگ قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حسینیه ماداب فین بزرگ کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان امیر کبیر، فین بزرگ، محله ماداب، حسینیه تاریخی ماداب شماره ثبت ملی: 17488 تاریخ ث…

خانه حاج محمد اصفهانی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حاج محمد اصفهانی قدمت و دوره تاریخی: اوایل پهلوی آدرس خانه حاج محمد اصفهانی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان ملا فتح ا...، کوچه دو مسجدان شماره ثبت ملی: 17489 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ ... خا…

خانه قادری کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه قادری قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه قادری کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش برزک، شهر برزک، محله درب مسجد جامع شماره ثبت ملی: 17810 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ ... خانه قادر…

محوطه کفتار خون کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه کفتار خون قدمت و دوره تاریخی: پارینه سنگی میانی آدرس محوطه کفتار خون کاشان : اصفهان، اصفهان، ۶ کیلومتری جنوب غربی شهر کاشان، دو کیلومتری سمت چپ جاده دره شماره ثبت ملی: 17321 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/…

تپه ساسانی نیاسر کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه ساسانی نیاسر قدمت و دوره تاریخی: ساسانی ـ قرون اولیه اسلامی آدرس تپه ساسانی نیاسر کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر نیاسر، محله گیلانه شماره ثبت ملی: 16706 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۰/۰۳ ... تپه ساسانی نیاس…

خانه مازندرانی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه مازندرانی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه مازندرانی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان ملا حبیب الله شریف، گذر دروازه اصفهان، کوجه موسوی، پ ۵۹ شماره ثبت ملی: 16319 تاریخ ثبت: ۱۳۸…

خانه کاردان کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه کاردان قدمت و دوره تاریخی: زندیه آدرس خانه کاردان کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش برزک، شهر برزک، محله مصلی، روبروی مسجد مصلی (مسجد موسی بن جعفر) شماره ثبت ملی: 16314 تاریخ ثبت: ۱…

آسیاب آبی برزک کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آسیاب آبی برزک قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس آسیاب آبی برزک کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش برزک، شهر برزک، محله امام خمینی (سرگون) ، مسیر جاده باغ سعد آباد شماره ثبت ملی: 16218 تاریخ ثبت:…