نوشته‌ها

لت رودخانه کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: لت رودخانه قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس لت رودخانه کاشان : اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، لت رودخانه شماره ثبت ملی: 24027 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ .…

لت مسجد جامع کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: لت مسجد جامع قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس لت مسجد جامع کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، روبروی مسجد جامع شماره ثبت ملی: 24026 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ ... …

مسجد امام جواد کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد امام جواد قدمت و دوره تاریخی: صفوی ـ قاجار آدرس مسجد امام جواد کاشان : اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، محله حاج نایب شماره ثبت ملی: 24025 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱…

خانه صادقی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه صادقی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه صادقی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان فاضل نراقی، خیابان علوی، کوچه دربند کفیل، پلاک ۱۴ شماره ثبت ملی: 23926 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خا…

آب‌انبار محله آله پائین ده کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار محله آله پائین ده قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس آب‌انبار محله آله پائین ده کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر قمصر، محله پائین قمصر شماره ثبت ملی: 23036 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/…

غلام تپه کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: غلام تپه قدمت و دوره تاریخی: آهن ـ هخامنشی آدرس غلام تپه کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، دهستان کوهپایه، ۱۰۰۰ م غرب روستای سرنج شماره ثبت ملی: 23035 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ... …

آب‌انبار استرک کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار استرک قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس آب‌انبار استرک کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش نیاسر، دهستان کوهپایه، روستای استرک شماره ثبت ملی: 23024 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ... آب‌انبار …

آب‌انبار خزاق کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار خزاق قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس آب‌انبار خزاق کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، ناحیه شهری کاشان، روستای خزاق، کوچه شهید نوروزی شماره ثبت ملی: 23028 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ... آ…

تپه قلعه گبرآباد کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه قلعه گبرآباد قدمت و دوره تاریخی: ساسانی ـ قرون میانه اسلامی آدرس تپه قلعه گبرآباد کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش قمصر، دهستان قهرود، ۳۰۰ م غرب روستای گبرآباد (مسلم آباد) شماره ثبت ملی: 230…

تپه برج کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه برج قدمت و دوره تاریخی: آهن ـ هخامنشی آدرس تپه برج کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، دهستان کوهپایه، ۱۰۰۰ م غرب روستای سرنج شماره ثبت ملی: 23032 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ... تپه برج ا…

تپه سینه کله کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه سینه کله قدمت و دوره تاریخی: آهن ـ قرون میانه اسلامی آدرس تپه سینه کله کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، دهستان کوهپایه، ۲۰۰ م شمال غربی روستای استرگ شماره ثبت ملی: 23033 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵…

مسجد حکیم باشی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد حکیم باشی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد حکیم باشی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان فاضل نراقی، کوچه شهید بزرگی، جنب خانه حکیم باشی شماره ثبت ملی: 23023 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ... م…

مسجد کوی سرسنگ کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد کوی سرسنگ قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد کوی سرسنگ کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، خیابان غیاث الدین جمشید، کوچه قدمگاه علی، محله سرسنگ شماره ثبت ملی: 23022 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷…

آب‌انبار محله پا چنار کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار محله پا چنار قدمت و دوره تاریخی: قاجاربه آدرس آب‌انبار محله پا چنار کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، ناحیه شهری راوند، محله پاچنار شماره ثبت ملی: 23021 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ... آب‌انبا…

چاه سنگی برج کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: چاه سنگی برج قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس چاه سنگی برج کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، دهستان کوهپایه، داخل روستای استرگ، جنب امامزاده زیارت شماره ثبت ملی: 23018 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷…

بقایای قلعه سنگی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بقایای قلعه سنگی قدمت و دوره تاریخی: تاریخی آدرس بقایای قلعه سنگی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، دهستان کوهپایه، ۵۰۰ م شمال شرقی روستای فتح آباد شماره ثبت ملی: 23017 تاریخ ثبت:…

محوطه نظام‌آباد کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه نظام‌آباد قدمت و دوره تاریخی: کالکولتیک آدرس محوطه نظام‌آباد کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش نیاسر، دهستان نیاسر، یک کیلومتری شرق روستای نظام آباد شماره ثبت ملی: 23016 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/…

محوطه کوه ساحل کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه کوه ساحل قدمت و دوره تاریخی: فرا پارینه سنگی آدرس محوطه کوه ساحل کاشان : اصفهان، اصفهان، ۴ کیلومتری جنوب غربی شهر کاشان، حاشیه شرقی اتوبان شماره ثبت ملی: 22934 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ ... محوطه کوه …

محوطه زردکوه ساحل کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه زردکوه ساحل قدمت و دوره تاریخی: فرا پارینه سنگی آدرس محوطه زردکوه ساحل کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرکاشان، ۴ کیلومتری جنوب غربی کاشان، حاشیه شرقی اتوبان کاشان، اصفهان شماره ثبت ملی: 22937 تاریخ ثب…

رنگرزی دانشپور کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: رنگرزی دانشپور قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس رنگرزی دانشپور کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، خیابان ملافتح الله، کوچه سرفره شماره ثبت ملی: 23012 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ ... رنگرزی دانشپور از …

مسجد محله پا چنار کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد محله پا چنار قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد محله پا چنار کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، محله پاچنار شماره ثبت ملی: 23014 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ... مسجد محله پا چنار از دیگر جاذبه های…

خانه مدرسیان کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه مدرسیان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه مدرسیان کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان محتشم کاشانی، کذر پاقپان، کوی میر نشانه، جنب بقعه میرنشانه شماره ثبت ملی: 20029 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲…

خانه رعیت کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه رعیت قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه رعیت کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفیددشت، بلوار اصلی روستای علی آباد، داخل کوچه مسجد جامع شماره ثبت ملی: 20020 ت…

باغ کهنه کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: باغ کهنه قدمت و دوره تاریخی: آل بویه آدرس باغ کهنه کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، ۶ کیلومتری جنوب غربی جاده کاشان به فین شماره ثبت ملی: 20006 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... باغ کهنه از دیگر …

سد قمصر کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: سد قمصر قدمت و دوره تاریخی: سلجوقی آدرس سد قمصر کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش قمصر، شهر قمصر، محله فرفهان (۷ کیلومتری شمال قمصر) شماره ثبت ملی: 19876 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... سد ق…