نوشته‌ها

بقعه شاهزاده ابراهیم کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بقعه شاهزاده ابراهیم قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس بقعه شاهزاده ابراهیم کاشان : اصفهان، اصفهان، ۳ کیلومتری جنوبغربی کاشان شماره ثبت ملی: 401 تاریخ ثبت: ۱۳۳۴/۱۱/۱۱ ... بقعه شاهزاده ابراهیم ا…

آتشکده نیاسر کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آتشکده نیاسر قدمت و دوره تاریخی: ساسانی آدرس آتشکده نیاسر کاشان : اصفهان، اصفهان، بنای مذکور در مسیر جاده مالر و دلیجا شماره ثبت ملی: 316 تاریخ ثبت: ۱۳۱۷/۰۸/۲۱ ... آتشکده نیاسر از دیگر جاذبه های…

امامزاده حبیب بن موسی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده حبیب بن موسی قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس امامزاده حبیب بن موسی کاشان : اصفهان، اصفهان، خیابان شاه عباس کبیر شماره ثبت ملی: 237 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... امامزاده حبیب بن موسی از …

باغ فین و مجموعه بناهای آن کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: باغ فین و مجموعه بناهای آن قدمت و دوره تاریخی: آدرس باغ فین و مجموعه بناهای آن کاشان : اصفهان، اصفهان، کاشان، فین شماره ثبت ملی: 238 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... باغ فین و مجموعه بناهای آن از دیگر ج…

مدرسه سلطانی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه سلطانی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مدرسه سلطانی کاشان : اصفهان، اصفهان، بازار زرگرها شماره ثبت ملی: 251 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۰۳/۳۰ ... مدرسه سلطانی از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار…

مسجد جامع کاشان کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع کاشان قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مسجد جامع کاشان کاشان : اصفهان، اصفهان، خیابان بابا افصل، محلة میدان کهنه شماره ثبت ملی: 252 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۰۳/۳۰ ... مسجد جامع کاشان از دیگر جاذ…

مسجد میدان کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد میدان قدمت و دوره تاریخی: سلجوقی تا صفوی آدرس مسجد میدان کاشان : اصفهان، اصفهان، انتهای خیابان میر عماد، در امتداد راسته بازار بزرگ شهر شماره ثبت ملی: 117 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مسجد م…

مناره زین الدین کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره زین الدین قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۷ ق‌م‌ آدرس مناره زین الدین کاشان : اصفهان، اصفهان، کاشان، خیابان ملا حبیب الله شریف شماره ثبت ملی: 118 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مناره زین الدین از دیگر…

مکان و اطراف یک معبد (تپه سیلک) کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مکان و اطراف یک معبد (تپه سیلک) قدمت و دوره تاریخی: پیش از تاریخ آدرس مکان و اطراف یک معبد (تپه سیلک) کاشان : اصفهان، اصفهان، جاده آسفالته کاشان به فین شماره ثبت ملی: 38 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۰۶/۲۴ …