نوشته‌ها

لت سلیمانی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: لت سلیمانی قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس لت سلیمانی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، فین بزرگ، خیابان حسن آباد، جنب مسجد امیرالمومنین شماره ثبت ملی: 26605 تاریخ ثبت: ... لت سلیمانی از دیگر جاذبه ها…

خانه تاریخی سهامی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه تاریخی سهامی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه تاریخی سهامی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، محله حاج نایب، کوی جول آباد شماره ثبت ملی: 26586 …

خانه ترکیان کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ترکیان قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه ترکیان کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، جنب حسینیه حیدری شماره ثبت ملی: 26587 تاریخ ثبت: ۱۳۸…

عمارتهای نصفه راه کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: عمارتهای نصفه راه قدمت و دوره تاریخی: اواسط قاجاریه آدرس عمارتهای نصفه راه کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتری ۱۵ جاده قمصر، کاشان، دو کیلومتری سمت چپ جاده شماره ثبت ملی: 26588 تاریخ ثب…

خانه تاریخی مدبر کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه تاریخی مدبر قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه تاریخی مدبر کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، محله حیدری شماره ثبت ملی: 26589 تاریخ ثبت: ۱۳…

برج حسن کر کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج حسن کر قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج حسن کر کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش قمصر، شهر جوشقان و کامو، قسمت جوشقان قالی شماره ثبت ملی: 26602 تاریخ ثبت: ... برج حسن کر از دیگر جاذبه های گ…

کارگاه رنگرزی قد کگار کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کارگاه رنگرزی قد کگار قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کارگاه رنگرزی قد کگار کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان بابا افضل، بازار گذر نو، کوچه امامت شماره ثبت ملی: 26603 تاریخ ثبت: ... کا…

خانه جهانی بانی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه جهانی بانی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه جهانی بانی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، بلوار نماز، گذر محله، جنب مسجد جعفریه، پلاک ۷ شماره ثبت ملی: 24466 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ …

خانه بخشی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه بخشی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه بخشی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان علوی، جنب خانه طباطبائی شماره ثبت ملی: 24465 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه بخشی از دیگر جاذب…

خانه شعبانی مقدم کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه شعبانی مقدم قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه شعبانی مقدم کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان بابا افضل شمالی، کوچه میدان کهنه، جنب زیارت طاهر و منصور، پلاک ۷ شماره ثبت ملی: 24460 تاریخ ث…

خانه بلال کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه بلال قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه بلال کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان علوی، محله سوریجان شماره ثبت ملی: 24456 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه بلال از دیگر جاذبه های گردشگ…

خانه خداشناس کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه خداشناس قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه خداشناس کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان دروازه اصفهان، گذر پامنار، گذر چهارسوق، پلاک ۱۸ شماره ثبت ملی: 24455 تاریخ ثبت: ۱۳۸…

خانه قریشی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه قریشی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه قریشی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان ملا حبیب ا... شریف، کوچه دو مسجدان شماره ثبت ملی: 24454 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ …

خانه جعفر مقدم کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه جعفر مقدم قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه جعفر مقدم کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان بابا افضل، خیابان باب الحوائج، نزدیک بازار، مقابل منزل قدیمی آیت ... مدنی شماره ثبت ملی: 24453 تاریخ ث…

خانه ملا محسن فیض کاشانی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ملا محسن فیض کاشانی قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس خانه ملا محسن فیض کاشانی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش قمصر، شهر قمصر، خیابان شهید مطهری، کوچه مسجد بارقان شماره ثبت ملی: 24451 تاریخ ثبت…

خانه اصفهانیان کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه اصفهانیان قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار ـ اوایل پهلوی آدرس خانه اصفهانیان کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان ملا حبیب ا... شریف، کوچه دو مسجدان شماره ثبت ملی: 24450 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... …

خانه سعادت کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه سعادت قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه سعادت کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان ملا حبیب ا... شریف، ابتدای کوچه دو مسجدان شماره ثبت ملی: 24445 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه س…

خانه عباسی مقدم کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه عباسی مقدم قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه عباسی مقدم کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان علوی، پلاک ۶۵۳۰ شماره ثبت ملی: 24442 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه عباسی مقدم از دیگر جاذبه های…

قلعه آب سفید آب کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه آب سفید آب قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس قلعه آب سفید آب کاشان : اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، محله آب سفید آب شماره ثبت ملی: 24016 تاریخ ثبت: ۱…

حسینیه حیدری کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه حیدری قدمت و دوره تاریخی: صفوی ـ قاجار آدرس حسینیه حیدری کاشان : اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، محله حیدری، حد فاصل مسجد جامع فین و محله عارف شماره ثبت …

مسجد شاطر علی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد شاطر علی قدمت و دوره تاریخی: اوایل قاجار آدرس مسجد شاطر علی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین کوچک، جنب باغ فیروزی شماره ثبت ملی: 24022 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ ... م…

لت مسجد جامع کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: لت مسجد جامع قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس لت مسجد جامع کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، روبروی مسجد جامع شماره ثبت ملی: 24026 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ ... …

لت رودخانه کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: لت رودخانه قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس لت رودخانه کاشان : اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، لت رودخانه شماره ثبت ملی: 24027 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ .…

حسینیه حاج نایب کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه حاج نایب قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس حسینیه حاج نایب کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، محله حاج نایب شماره ثبت ملی: 24028 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ ... ح…

حمام جوشقان کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام جوشقان قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس حمام جوشقان کاشان : اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، شهرستان کاشان، بخش قمصر، شهر جوشقان و کامو، قسمت جوشقان قالی شماره ثبت ملی: 24014 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ .…