نوشته‌ها

مسجد جامع طرق رود نطنز

مسجد جامع طرق رود در چهارمحال و بختیاری و شهرستان نطنز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع طرق رود قدمت و دوره تاریخی: اسلامی آدرس مسجد جامع طرق رود نطنز : چهارمحال و بختیاری، نطنز، ۳۵ کیلومتری جنوب ش…

امامزاده چهار بزرگوار نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده چهار بزرگوار قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس امامزاده چهار بزرگوار نطنز : اصفهان، اصفهان، شهرستان نطنز، بخش مرکزی، دهستان طرق رود، روستای مزده شماره ثبت ملی: 20285 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۷ ... امامزا…

کارگاه گلاب گیری تاج‌آباد نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کارگاه گلاب گیری تاج‌آباد قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس کارگاه گلاب گیری تاج‌آباد نطنز : اصفهان، اصفهان، شهرستان نطنز، بخش مرکزی، دهستان کرکس، ابتدای روستا ی تاج آباد، در فاصله اندکی از اتوبان اصفهان ب…

حمام تاج آّباد نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام تاج آّباد قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس حمام تاج آّباد نطنز : اصفهان، اصفهان، شهرستان نطنز، بخش مرکزی، دهستان کرکس، ابتدای روستای تاج آباد، در فاصله اندکی از اتوبان اصفهان به نطنز شماره ثبت ملی: 20…

خانه ارباب زادگان‌هاشمی نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ارباب زادگان‌هاشمی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه ارباب زادگان‌هاشمی نطنز : اصفهان، اصفهان، شهر نطنز، خیابان مالک اشتر، بعد از میدان بازار، ک حاجیها، مجاور مسجد حاجی‌ها شماره ثبت ملی: 20013 تاریخ …

مسجد سرسنگ نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد سرسنگ قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس مسجد سرسنگ نطنز : اصفهان، اصفهان، شهر نطنز، خیابان مالک اشتر، در مجاورت مسجد جامع نطنز شماره ثبت ملی: 19869 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... مسجد سرسنگ از دیگر جاذب…

مسجد امام حسن نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد امام حسن قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس مسجد امام حسن نطنز : اصفهان، اصفهان، شهرستان نطنز، شرق شهر، مرکز محله مزید آباد، کوی امام حسن شماره ثبت ملی: 19870 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... مسجد …

امامزاده بامیر نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده بامیر قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس امامزاده بامیر نطنز : اصفهان، اصفهان، شهرستان نطنز، در مجاورت خیابان ملک اشتر، بعد از امامزاده عبدالله، نزدیک آب انبار تیلاب شماره ثبت ملی: 19874 تاری…

کاروان‌سرای بازار نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کاروان‌سرای بازار قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس کاروان‌سرای بازار نطنز : اصفهان، اصفهان، شهر نطنز، خیابان مالک اشتر، در حاشیه بازار قدیمی شماره ثبت ملی: 19863 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... کاروان‌سرا…

مجموعه مسجد و آب‌انبار خفر نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه مسجد و آب‌انبار خفر قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مجموعه مسجد و آب‌انبار خفر نطنز : اصفهان، اصفهان، شهرستان نطنز، بخش مرکزی، دهستان کرکس، روستای خفر شماره ثبت ملی: 19854 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲…

امامزاده شاه اسماعیل برز نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده شاه اسماعیل برز قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس امامزاده شاه اسماعیل برز نطنز : اصفهان، اصفهان، شهرستان نطنز، بخش مرکزی، دهستان برزرود، روستای برز شماره ثبت ملی: 19153 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۳/۰۳ ... …

کارگاه عبادی نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کارگاه عبادی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس کارگاه عبادی نطنز : اصفهان، اصفهان، شهر نطنز، خیابان مسجد جامع، کوچه مسجد جامع شماره ثبت ملی: 19148 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۳/۰۳ ... کارگ…

خانه جهانشاه نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه جهانشاه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه جهانشاه نطنز : اصفهان، اصفهان، شهرستان نطنز، بخش امامزاده، دهستان خالدآباد، بخش شمالی روستای ده آباد، سه راه ارتباطی خالدآباد به کاشان شماره ثبت ملی: 1…

خانه حاج امیر آقا نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حاج امیر آقا قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه حاج امیر آقا نطنز : اصفهان، اصفهان، شهرستان نطنز، بخش امامزاده، دهستان خالدآباد، بافت روستای ده آباد شماره ثبت ملی: 18762 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/…

مسجد باب العین نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد باب العین قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس مسجد باب العین نطنز : اصفهان، اصفهان، شهرستان نطنز، بخش امامزاده، دهستان خالد آباد، بخش جنوبی روستای ده آباد شماره ثبت ملی: 17475 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵…

حمام برز نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام برز قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حمام برز نطنز : اصفهان، اصفهان، شهرستان نطنز، بخش مرکزی، دهستان برزرود، روستای برز شماره ثبت ملی: 17474 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ ... حمام برز از دیگر ج…

تپه نزاتون نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه نزاتون قدمت و دوره تاریخی: قرون اولیه اسلامی آدرس تپه نزاتون نطنز : اصفهان، اصفهان، شهرستان نطنز، بخش مرکزی، دهستان برزرود، میان باغهای غرب روستای ابیانه، دامنه جنوبی کوه قلعه شماره ثبت ملی: 16307 ت…

آب‌انبار تیلاب نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار تیلاب قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس آب‌انبار تیلاب نطنز : اصفهان، اصفهان، شهرنطنز، محله تیلاب شماره ثبت ملی: 15197 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ ... آب‌انبار تیلاب از دیگر جاذبه های گردشگری اص…

آب‌انبار مسجد میر نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار مسجد میر قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس آب‌انبار مسجد میر نطنز : اصفهان، اصفهان، شهر نطنز، محله میر، ک مسجد میر شماره ثبت ملی: 15198 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ ... آب‌انبار مسجد میر از دیگر جا…

آب‌انبار بازار نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار بازار قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس آب‌انبار بازار نطنز : اصفهان، اصفهان، شهرنطنز، محله قصبه، خیابان مالک اشتر، ک حلاجی شماره ثبت ملی: 15199 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ ... آب‌انبار بازار از…

قلعه آب سنجد نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه آب سنجد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس قلعه آب سنجد نطنز : اصفهان، اصفهان، شهرستان نطنز، دهستان طرق رود، روستای آب سنجد، ۳۵ کیلومتری جاده مورچه خورت به نطنز، نزدیکی چاه دیو شماره ثبت ملی: 15194 تا…

حمام کوچه فارح نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام کوچه فارح قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حمام کوچه فارح نطنز : اصفهان، اصفهان، شهر نطنز، خیابان مالک اشتر، ک مسجد فارح شماره ثبت ملی: 15191 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ ... حمام کوچه فارح از دیگر ج…

حسینیه ارشاد علیا نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه ارشاد علیا قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حسینیه ارشاد علیا نطنز : اصفهان، اصفهان، شهر نطنز، خیابان مالک اشتر، ک حسینیه علیا شماره ثبت ملی: 15186 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ ... حسینیه ارشاد عل…

خانه باقریها نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه باقریها قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه باقریها نطنز : اصفهان، اصفهان، شهر نطنز، محله قصبه، خیابان مالک اشتر، ک مسجد جامع شماره ثبت ملی: 15184 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ ... خانه باقریها از دی…

خانه حاج آمو نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حاج آمو قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه حاج آمو نطنز : اصفهان، اصفهان، شهر بادرود، خیابان آیت الله سعیدی، نبش تقاطع کوی باغ و کوی حسینیه شماره ثبت ملی: 15177 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ ... …