نوشته‌ها

خانه توکلی نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه توکلی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار ـ اوایل پهلوی آدرس خانه توکلی نائین : اصفهان، اصفهان، شهر نائین، محله نو آباد، کوچه توکلی شماره ثبت ملی: 24448 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه توکلی از…

خانه نظیفی نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه نظیفی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه نظیفی نائین : اصفهان، اصفهان، شهر نائین، خیابان دکتر طبی، کوچه صدری، جنب منزل نقیب زاده شماره ثبت ملی: 24447 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه نظیفی…

مسجد شیخ مغربی نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد شیخ مغربی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس مسجد شیخ مغربی نائین : اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، شهرستان نائین، بخش مرکزی، شهر نائین، محور بازار قدیمی، اواسط بازار شماره ثبت ملی: 24018 تاریخ ثبت…

خانه بیک علی‌ها نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه بیک علی‌ها قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار آدرس خانه بیک علی‌ها نائین : اصفهان، اصفهان، شهر نائین، بخش انارک، شهر انارک، خیابان مکارم، پلاک ۳۵ شماره ثبت ملی: 23923 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۹/۱۸ ... خانه ب…

خانه بیک علیهای قدیم نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه بیک علیهای قدیم قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار آدرس خانه بیک علیهای قدیم نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش انارک، شهرانارک، خیابان مکارم، پلاک ۳۵ شماره ثبت ملی: 23917 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۹/۱۸…

خانه باقریون نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه باقریون قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس خانه باقریون نائین : اصفهان، اصفهان، شهر نائین، خیابان دکتر طبی، محله کلوان، کوچه عامری، پلاک ۱۸ شماره ثبت ملی: 23914 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۹/۱۸ ... خا…

مسجد کلوان نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد کلوان قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد کلوان نائین : اصفهان، اصفهان، شهر نائین، محله کلوان شماره ثبت ملی: 23026 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ... مسجد کلوان از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار …

مسجد میرزا حاجی نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد میرزا حاجی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد میرزا حاجی نائین : اصفهان، اصفهان، شهر نائین، خیابان دکتر طبی، محله کلوان، پلاک ۱۳ شماره ثبت ملی: 21827 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ... مسجد میر…

خانه کافی نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه کافی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه کافی نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش انارک، شهر انارک، خیابان مکارم شیرازی، پ ۳۱ شماره ثبت ملی: 20011 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... خانه کافی…

آب‌انبار ابراهیم‌آباد نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار ابراهیم‌آباد قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس آب‌انبار ابراهیم‌آباد نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش خورو بیابانک، دهستان بیابانک، روستای ابراهیم آباد، سمت شمال جاده ورودی شماره ثبت ملی: 198…

مسجد عربها نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد عربها قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد عربها نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش خور و بیابانک، شهر خور، بافت قدیم شهر، کنار محله عربها، کوی گرامی شماره ثبت ملی: 19872 تاریخ ثبت:…

بقعه پیر شمس الدین محمد نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بقعه پیر شمس الدین محمد قدمت و دوره تاریخی: ایلخانی آدرس بقعه پیر شمس الدین محمد نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش خور و بیابانک، دهستان نخلستان، روستای مهرجان، حاشیه جنوبی اردستان شماره ثبت ملی: 1987…

حسینیه انارک نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه انارک قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حسینیه انارک نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش انارک، شهر انارک، میدان سراب شماره ثبت ملی: 19859 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... حسینیه انارک…

آرامگاه استاد حبیب یغمائی نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آرامگاه استاد حبیب یغمائی قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس آرامگاه استاد حبیب یغمائی نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش خورو بیابانک، شهر خور، در حاشیه جنوب شرقی، انتهای خیابان حبیب یغمائی شماره…

مسجد خواجه خضر نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد خواجه خضر قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس مسجد خواجه خضر نائین : اصفهان، اصفهان، شهر نائین، محله نوآباد شماره ثبت ملی: 19155 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۳/۰۳ ... مسجد خواجه خضر از دیگر ج…

کاروان‌سرای نیستانک نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کاروان‌سرای نیستانک قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کاروان‌سرای نیستانک نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش انارک، دهستان چوپانان، بافت تاریخی روستای نیستانک شماره ثبت ملی: 18773 تاریخ ثبت: …

کاروان‌سرای انارک نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کاروان‌سرای انارک قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کاروان‌سرای انارک نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش انارک، شهر انارک، خیابان فرهنگ شماره ثبت ملی: 18770 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ... کاروان‌سر…

مسجد جامع نیستانک و حنف نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع نیستانک و حنف قدمت و دوره تاریخی: ایلخانی آدرس مسجد جامع نیستانک و حنف نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش مرکزی، دهستان بهارستان، روستای نیستانک، محله قلاع، جنب قلعه قدیمی نیستانک شماره ثبت م…

مسجد چهل دختران نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد چهل دختران قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد چهل دختران نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش انارک، دهستان چوپانان، روستای نیستانک، محله بالاده شماره ثبت ملی: 17043 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ …

حسینیه بالا دست نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه بالا دست قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حسینیه بالا دست نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش انارک، دهستان چوپانان، روستای نیستانک، محله بالاده شماره ثبت ملی: 17349 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ .…

مسجد صاحب الزمان نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد صاحب الزمان قدمت و دوره تاریخی: اوایل صفویه آدرس مسجد صاحب الزمان نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش انارک، دهستان چوپانان، روستای نیستانک، محله بالا ده شماره ثبت ملی: 17040 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱…

حمام پنجاهه نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام پنجاهه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حمام پنجاهه نائین : اصفهان، اصفهان، شهر نائین، محله پنجاهه شماره ثبت ملی: 17037 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ ... حمام پنجاهه از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار ملی …

حسینیه پائین دست نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه پائین دست قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس حسینیه پائین دست نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش انارک، دهستان چوپانان، محله بالاده، روستای نیستانک شماره ثبت ملی: 17036 تاریخ …

مسجد امام حسین نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد امام حسین قدمت و دوره تاریخی: اسلامی آدرس مسجد امام حسین نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش انارک، دهستان چوپانان، روستای نیستانک، محله بالاده شماره ثبت ملی: 17033 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ …

خانه زاهد نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه زاهد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه زاهد نائین : اصفهان، اصفهان، شهر انارک، در امتدادخیابان بازار شماره ثبت ملی: 15181 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ ... خانه زاهد از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان …