نوشته‌ها

تپه باستانی آق تپه مهرشهر کرج

تپه باستانی آق تپه مهرشهر در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی آق تپه مهرشهر قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۴ و ۳ ق .م آدرس تپه باستانی آق تپه مهرشهر کرج : البرز، کرج، جنوب مهرشهرانت…

تپه کمال‌آباد کرج

تپه کمال‌آباد در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه کمال‌آباد قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۳ و ۴ ق‌م‌ آدرس تپه کمال‌آباد کرج : البرز، کرج، کرج، کمال شهر، جاده قزلحصار، داخل محوطه مرکز فرستن…

شبستان تاریخی مسجد جامع اشتهارد کرج

شبستان تاریخی مسجد جامع اشتهارد در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: شبستان تاریخی مسجد جامع اشتهارد قدمت و دوره تاریخی: قرون ۵ و ۶ ه . ق آدرس شبستان تاریخی مسجد جامع اشتهارد کرج : البرز، کرج، شهر اشتهارد، مرکز شه…

امامزاده شاهزاده عسگری کرج

امامزاده شاهزاده عسگری در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده شاهزاده عسگری قدمت و دوره تاریخی: قرن ۹ و ۱۰ و ۱۱ ق آدرس امامزاده شاهزاده عسگری کرج : البرز، کرج، استان تهران، شهرستان کرج، …

قلعه پلنگ‌آباد کرج

قلعه پلنگ‌آباد در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه پلنگ‌آباد قدمت و دوره تاریخی: قرن ۸ و ۹ هـ تا قاجاریه آدرس قلعه پلنگ‌آباد کرج : البرز، کرج، شهرستان کرج، بخش اشتهارد، دهستان پلنگ آب…

حمام حیدر‌آباد کرج

حمام حیدر‌آباد در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام حیدر‌آباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حمام حیدر‌آباد کرج : البرز، کرج، کرج، بلوار حیدر آباد، خیابان شهیدان فاضلی، کوچه شهید کمالپور، نزدیک مسجد …

بنای دوره قاجاریه/ کاخ سلیمانیه کرج

بنای دوره قاجاریه/ کاخ سلیمانیه در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بنای دوره قاجاریه/ کاخ سلیمانیه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس بنای دوره قاجاریه/ کاخ سلیمانیه کرج : البرز، کرج، محل دانشکده کشاورزی کرج …

کاخ شهرستانک کرج

کاخ شهرستانک در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کاخ شهرستانک قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کاخ شهرستانک کرج : البرز، کرج، شهرستانک کنارجاده چالوس، کرج شماره ثبت ملی: 1925 تاریخ ثبت: ۱۳۷…

آسیاب برجی شهرک شهید فهمیده کرج

آسیاب برجی شهرک شهید فهمیده در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آسیاب برجی شهرک شهید فهمیده قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس آسیاب برجی شهرک شهید فهمیده کرج : البرز، کرج، شهرستان کرج، شهرک فهمیده،…

حمام بیلقان کرج

حمام بیلقان در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام بیلقان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حمام بیلقان کرج : البرز، کرج، شهرستان کرج، بخش آسارا، دهستان آسارا، روستای بیلقان، خیابان سازمان آ…

امامزاده محمد سیجان کرج

امامزاده محمد سیجان در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده محمد سیجان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس امامزاده محمد سیجان کرج : البرز، کرج، ۲۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان کرج، بخش مرکزی، ر…

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کرج

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کرج : البرز، کرج، شهرستان کرج، بخش مرکزی، دانشکده…

کاروان‌سرای ینگه امام کرج

کاروان‌سرای ینگه امام در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کاروان‌سرای ینگه امام قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس کاروان‌سرای ینگه امام کرج : البرز، کرج، محله ینگه امام، با فاصله حدود ۱۰۰ متری …

کاروان‌سرای شاه عباسی کرج کرج

کاروان‌سرای شاه عباسی کرج در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کاروان‌سرای شاه عباسی کرج قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس کاروان‌سرای شاه عباسی کرج کرج : البرز، کرج، کرج، بخش مرکزی، تقاطع خیابان‌…

امامزاده عبدالله و طاهر کرج

امامزاده عبدالله و طاهر در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده عبدالله و طاهر قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس امامزاده عبدالله و طاهر کرج : البرز، کرج، شهرکرج، بخش آسارا، دهستان آدران، روست…

امامزاده سلیمان کرج

امامزاده سلیمان در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده سلیمان قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس امامزاده سلیمان کرج : البرز، کرج، استان تهران، شهرستان کرج، بخش مرکزی، روستای ارنگه شماره ثبت ملی: 65…

کوره‌های آجر پزی بیلغان کرج

کوره‌های آجر پزی بیلغان در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کوره‌های آجر پزی بیلغان قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس کوره‌های آجر پزی بیلغان کرج : البرز، کرج، استان تهران، شهرستان کرج، بخش …

بز قلعه روستای مختار‌آباد کرج

بز قلعه روستای مختار‌آباد در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بز قلعه روستای مختار‌آباد قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس بز قلعه روستای مختار‌آباد کرج : البرز، کرج، استان تهران، شهرستان کرج، ۱۵ …

بقعه امامزاده عبدالقهار کرج

بقعه امامزاده عبدالقهار در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بقعه امامزاده عبدالقهار قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس بقعه امامزاده عبدالقهار کرج : البرز، کرج، کرج، شمال غرب کرج، حاشیه شرقی …

پل تاریخی کرج کرج

پل تاریخی کرج در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: پل تاریخی کرج قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس پل تاریخی کرج کرج : البرز، کرج، کرج، داخل ورودی جاده کرج چالوس شماره ثبت ملی: 3501 تاریخ ثبت: ۱…

قلعه دختر کلاک کرج

قلعه دختر کلاک در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه دختر کلاک قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان ـ ایلخانیان آدرس قلعه دختر کلاک کرج : البرز، کرج، بخش مرکزی، دهستان گرمدره، روستای کلاک شماره…

قلعه دزدبند (قلعه دختر) شهرستانک کرج

قلعه دزدبند (قلعه دختر) شهرستانک در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه دزدبند (قلعه دختر) شهرستانک قدمت و دوره تاریخی: ساسانی آدرس قلعه دزدبند (قلعه دختر) شهرستانک کرج : البرز، کرج، کرج، بخش آسارا، روستای شهرس…

تپه تله اسکی کرج

تپه تله اسکی در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه تله اسکی قدمت و دوره تاریخی: تیموریان ـ صفویه آدرس تپه تله اسکی کرج : البرز، کرج، استان تهران، شهرستان کرج، بخش مرکزی، روستای خور شماره ثبت ملی: 6568 …

تپه دزدبر کرج

تپه دزدبر در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه دزدبر قدمت و دوره تاریخی: تیموریان ـ صفویه آدرس تپه دزدبر کرج : البرز، کرج، استان تهران، شهرستان کرج، بخش مرکزی، دهستان گرمدره، روستای خور شماره ث…

تپه و قلعه حیدر‌آباد کرج

تپه و قلعه حیدر‌آباد در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه و قلعه حیدر‌آباد قدمت و دوره تاریخی: پیش از تاریخ تا اسلامی آدرس تپه و قلعه حیدر‌آباد کرج : البرز، کرج، استان تهران، شهرستان کرج، شهرماهد…