نوشته‌ها

برج کبوتر شش قلو کرکوند مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر شش قلو کرکوند قدمت و دوره تاریخی: قاجاری آدرس برج کبوتر شش قلو کرکوند مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش مرکزی، شهر کرکوند، خیابان امامزاده، جنب چهارشنبه بازار شماره ثبت ملی: 26604 تاریخ…

مجموعه خانه‌های حسینعلی رحیمیان و فرزندی مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه خانه‌های حسینعلی رحیمیان و فرزندی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مجموعه خانه‌های حسینعلی رحیمیان و فرزندی مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش مرکزی، شهر طالخونچه، خیابان شهید مطهری، کوچه ی…

خانه حسن امیری مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حسن امیری قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه حسن امیری مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهر مبارکه، محله اسماعیل ترخان، خیابان شیخ صدوق، کوچه خرم، کوچه معتمد، پلاک ۱۱ شماره ثبت ملی: 26582 تاریخ ثبت: ۱۳۸…

آسیاب دولت‌آباد مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آسیاب دولت‌آباد قدمت و دوره تاریخی: اوایل پهلوی آدرس آسیاب دولت‌آباد مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهر مبارکه، محله سرارود، ورودی پارک ساحلی سرارود شماره ثبت ملی: 26182 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ ... آس…

خانه اربابی کرکوند مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه اربابی کرکوند قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه اربابی کرکوند مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش مرکزی، شهر کرکوند، محله قدیم شماره ثبت ملی: 22936 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ ... خانه اربا…

خانه غضنفر پور مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه غضنفر پور قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه غضنفر پور مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش گرکن جنوبی، زیباشهر، خیابان حافظ، کوچه مومن بیک شماره ثبت ملی: 19225 …

قلعه آسیاباد مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه آسیاباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس قلعه آسیاباد مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهر مبارکه، محله آسیاباد، کنار جاده زرین شهر شماره ثبت ملی: 19858 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... قلعه آسیاباد از دیگ…

حمام نهجیر مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام نهجیر قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حمام نهجیر مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهر مبارکه، محله نهجیر، خیابان سعادت، کوچه سپهر، جنب قلعه نهجیر شماره ثبت ملی: 19220 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳ ... حمام نهجی…

مسجد امام رضا مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد امام رضا قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد امام رضا مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش مرکزی، شهر طالخونچه، خیابان حضرت قائم شماره ثبت ملی: 19218 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳ ... مسجد …

برج کبوتر ده قلو مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر ده قلو قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس برج کبوتر ده قلو مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش گرکن جنوبی، شهر زیباشهر، محله خولنجان، جنوب رودخانه زاینده رود شماره ثبت ملی: 19072 تاریخ ثبت: ۱۳۸…

برج کبوتر شانزده قلو مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر شانزده قلو قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس برج کبوتر شانزده قلو مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش گرکن جنوبی، شهر زیبا شهر، محله خولنجان، جنوب رودخانه زاینده رود شماره ثبت ملی: 19046 تاریخ …

مسجد آجری مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد آجری قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد آجری مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهر مبارکه، خیابان معتمد، محله اسماعیل ترخان شماره ثبت ملی: 18764 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ... مسجد آجری از دیگر جاذبه های گر…

مسجد آجری اراضی مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد آجری اراضی قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس مسجد آجری اراضی مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش گرکن جنوبی، دهستان نورآباد، انتهای خیابان شهید خرمی، حواشی روستای اراضی، بین مزارع شماره ثبت ملی: 18…

قلعه صفائیه مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه صفائیه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس قلعه صفائیه مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهر مبارکه، محله قهنویه، خیابان ضیایی شماره ثبت ملی: 18115 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ ... قلعه صفائیه از دیگر جاذب…

حمام صفی مبارکه مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام صفی مبارکه قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس حمام صفی مبارکه مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، خیابان امام خمینی، جنب مسجد جامع شماره ثبت ملی: 17816 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ ... حمام صفی مبارکه …

مسجد قائم طالخونچه مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد قائم طالخونچه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد قائم طالخونچه مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش مرکزی، شهر طالخونچه، خیابان حضرت قائم شماره ثبت ملی: 17808 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ ... …

امامزاده سید محمد دیزیچه مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده سید محمد دیزیچه قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه ـ پهلوی آدرس امامزاده سید محمد دیزیچه مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش مرکزی، شهر دیزیچه، خیابان طالقانی شمالی شماره ثبت ملی: 1…

غار شماره دو حسن‌آباد مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: غار شماره دو حسن‌آباد قدمت و دوره تاریخی: پارینه سنگی آدرس غار شماره دو حسن‌آباد مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش مرکزی، دهستان دیزچه، دامنه کوه قلعه بزی، مشرف به روستای حسن آباد شماره ثب…

غار شماره یک حسن‌آباد مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: غار شماره یک حسن‌آباد قدمت و دوره تاریخی: پارینه سنگی آدرس غار شماره یک حسن‌آباد مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش مرکزی، دهستان دیزچه، کوه قلعه بزی مشرف به روستای حسن آباد شماره ثبت ملی: …

قلعه نهجیر مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه نهجیر قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس قلعه نهجیر مبارکه : اصفهان، اصفهان، دهستان سمیرم، مبارکه، جاده مجتمع فولادمبارکه شماره ثبت ملی: 1895 تاریخ ثبت: ۱۳۷۶/۰۵/۱۱ ... قلعه نهجیر از دیگر جاذبه…