نوشته‌ها

خانه حاج مصطفی توکلی فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حاج مصطفی توکلی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه حاج مصطفی توکلی فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش پیربکران، دهستان گرکن شمالی، روستای دارگان، بافت قدیم روستا شماره ثبت ملی: 26581 …

خانه جعفری طاد فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه جعفری طاد قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه جعفری طاد فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش پیربکران، دهستان سهروفیروزان، روستای طاد، خیابان گلستان شهدا، روبروی مسجد ابوالفضل شماره ثبت ملی: 23924…

خانه فیروزان فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه فیروزان قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه فیروزان فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش پیربکران، دهستان سهرو فیروزان، روستای سهرو فیروزان، محله فیروزان شماره ثبت ملی: 23915 تاریخ ثبت: ۱…

حمام سهر فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام سهر قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حمام سهر فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش پیربکران، دهستان سهرو فیروزان، روستای سهروفیروزان، محله سهر شماره ثبت ملی: 19216 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۳…

مجموعه سه برج کبوتر حصار فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه سه برج کبوتر حصار قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مجموعه سه برج کبوتر حصار فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش پیر بکران، دهستان سهروفیروزان، جنوب شرقی روستای ونهر شماره ثبت ملی: 1838…

خانه مؤیدی فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه مؤیدی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه مؤیدی فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش مرکزی، دهستان اشترجان، روستای زفره، کوچه شهید ناصر حسینی، پلاک ۸۱ شماره ثبت ملی: 18765 تاریخ ثبت…

برج کبوتر سهروفیروزان فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر سهروفیروزان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج کبوتر سهروفیروزان فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش پیر بکران، دهستان سهروفیروزان، روستای سهروفیروزان شماره ثبت ملی: 18108 تاریخ ثبت: …

مسجد جامع فلاورجان فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع فلاورجان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد جامع فلاورجان فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهر فلاورجان، خیابان امام خمینی شماره ثبت ملی: 17486 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ ... مسجد جامع فلا…

برج کبوتر نصیرزاده فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر نصیرزاده قدمت و دوره تاریخی: اواخر صفویه آدرس برج کبوتر نصیرزاده فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش پیربکران، دهستان سهرو فیروزان، روستای ونهر شماره ثبت ملی: 17480 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵…

برج کبوترهای کوچک فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوترهای کوچک قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج کبوترهای کوچک فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش پیربکران، دهستان سهروفیروزان، روستای ونهر، صحرای ونهر شماره ثبت ملی: 17470 تاریخ ثبت: ۱۳۸…

کبوتر خانه حاج محمد فروتن فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کبوتر خانه حاج محمد فروتن قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس کبوتر خانه حاج محمد فروتن فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش مرکزی، دهستان زازران، روستای هویه، در محدوده کشتزارها، صحرای بالا پا برجها …

کبوتر خانه حاج رضا قلی فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کبوتر خانه حاج رضا قلی قدمت و دوره تاریخی: قاجاری آدرس کبوتر خانه حاج رضا قلی فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش مرکزی، دهستان زازران، روستای هویه، در محدوده کشتزارها شماره ثبت ملی: 14456 تاری…

کبوتر خانه حکیمی فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کبوتر خانه حکیمی قدمت و دوره تاریخی: قاجاری آدرس کبوتر خانه حکیمی فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش مرکزی، دهستان زازران، روستای هویه، در محدوده کشتزارها شماره ثبت ملی: 14455 تاریخ ثبت: …

کبوتر خانه آقای جاودان فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کبوتر خانه آقای جاودان قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس کبوتر خانه آقای جاودان فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش مرکزی، دهستان زازران، روستای هویه، در محدوده کشتزارها شماره ثبت ملی: 14452 تاریخ…

کبوترخانه مصطفی خان پزشک فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کبوترخانه مصطفی خان پزشک قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس کبوترخانه مصطفی خان پزشک فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش مرکزی، دهستان زازران، روستای هویه، در محدوده کشتزارها شماره ثبت ملی: 144…

کبوترخانه حاج محمدرضا فروتن فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کبوترخانه حاج محمدرضا فروتن قدمت و دوره تاریخی: قاجاری آدرس کبوترخانه حاج محمدرضا فروتن فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش مرکزی، دهستان زازران، روستای هویه، در محدوده کشتزارها، صحریا بالا…

کبوترخانه براتعلی کریمیان فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کبوترخانه براتعلی کریمیان قدمت و دوره تاریخی: قاجاری آدرس کبوترخانه براتعلی کریمیان فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش مرکزی، دهستان زازران، روستای هویه، محدوده کشتزارها شماره ثبت ملی: 14448 تا…

برج کبوتر حاج رضا فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر حاج رضا قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس برج کبوتر حاج رضا فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش مرکزی، دهستان زازران، روستای هویه، در محل صحرا بالاپابرجها شماره ثبت ملی: 14419 تاریخ…

برج کبوتر مرتضی کریمی فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر مرتضی کریمی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس برج کبوتر مرتضی کریمی فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش مرکزی، دهستان، زازران، روستای هویه، محل صحرا بالاپابرجها شماره ثبت ملی: 14391 …

چهاربرج فلاور جان فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: چهاربرج فلاور جان قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس چهاربرج فلاور جان فلاورجان : اصفهان، اصفهان، ۳۰ک م شهرستان فلاور جان، بخش مرکزی، روستای چهاربرج، داخل زمین‌های زراعی شماره ثبت ملی: 12018 تاریخ ثبت:…

پل کله فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: پل کله قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس پل کله فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، ۴۸ کیلومتری پل بابا محمود بر رودخانه زاینده رود شماره ثبت ملی: 10238 تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ ... پل کله از د…

پل بابا محمود فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: پل بابا محمود قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس پل بابا محمود فلاورجان : اصفهان، اصفهان، قریه پیر بکران شماره ثبت ملی: 634 تاریخ ثبت: ۱۳۴۵/۱۲/۲۵ ... پل بابا محمود از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار …

مسجد اشترجان فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد اشترجان قدمت و دوره تاریخی: ایلخانیان ـ قرن ۸ ق آدرس مسجد اشترجان فلاورجان : اصفهان، اصفهان، دهستان اشترجان شماره ثبت ملی: 263 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۱۲/۱۲ ... مسجد اشترجان از دیگر جاذبه های گردشگری اصفه…