نوشته‌ها

مسجد جامع زیارتگاه شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع زیارتگاه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد جامع زیارتگاه شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرستان شهررضا، بخش مرکز ی، دهستان منظریه، روستای زیارتگاه، کنار امامزاده شماره ثبت ملی: 21832 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶…

حمام امین‌آباد شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام امین‌آباد قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس حمام امین‌آباد شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرستان شهرضا، بخش مرکزی، دهستان اسفرجان، روستای امین آباد، خیابان طالقانی، ورودی محله قدیم روستا شماره ثبت ملی: 21829 …

مسجد جامع امین‌آباد شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع امین‌آباد قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد جامع امین‌آباد شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرستان شهررضا، بخش مرکزی، دهستان اسفرجان، روستای امین آباد، خیابان طالقانی شماره ثبت ملی: 21826 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶…

مسجد جامع اسفه شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع اسفه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد جامع اسفه شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرستان شهررضا، بخش مرکزی، دهستان کهرویه، روستای اسفه، خیابان اصلی روستا شماره ثبت ملی: 21825 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ …

خانه موسائی شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه موسائی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه موسائی شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرضا، خیابان شهید بهشتی، کوچه کمال، در مجاورت خانه گیوی شماره ثبت ملی: 20026 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... خانه موس…

عصارخانه بی طرف شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: عصارخانه بی طرف قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس عصارخانه بی طرف شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهر شهرضا، خیابان صاحب الزمان، امتداد خیابان حکیم الهی، نرسیده به مسجد نو شماره ثبت ملی: 20286 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۷ …

برج کبوتر بوان شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر بوان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج کبوتر بوان شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرستان شهررضا، بخش مرکزی، دهستان منظریه، روستای بوان شماره ثبت ملی: 21817 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ... برج کبوتر …

مسجد آقا امین شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد آقا امین قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد آقا امین شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهر شهررضا، خیابان ولی عصر شمالی، خیابان عسگری، کوچه کمال شماره ثبت ملی: 21821 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ... مسجد آقا …

خانه مشکی شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه مشکی قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس خانه مشکی شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهر شهرضا، خیابان شهید بهشتی، بعد از چهارراه شهرداری، بطرف فلکه مرکزی شماره ثبت ملی: 20021 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... خانه مشکی…

خانه احتشامی شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه احتشامی قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس خانه احتشامی شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرستان شهرضا، بخش مرکزی، دهستان اسفرجان، روستای هونجان، محله نوکند، جنب دفتر مخابرات روستا شماره ثبت ملی: 20017 تاری…

خانه اسفرجانی شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه اسفرجانی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار ـ اوایل پهلوی آدرس خانه اسفرجانی شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرستان شهرضا، بخش مرکزی، دهستان اسفرجان، روستای اسفرجان شماره ثبت ملی: 20009 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ …

خانه متقی شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه متقی قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس خانه متقی شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهر شهرضا، خیابان صاحب الزمان، جنب حامه سرای امین شماره ثبت ملی: 20007 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... خانه متقی از دیگر جاذبه های گرد…

مسجد جامع هونجان شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع هونجان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد جامع هونجان شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرستان شهررضا، بخش مرکزی، دهستان اسفرجان، روستای هونجان، محله قدیم هونجان شماره ثبت ملی: 19875 تاریخ ثبت:…

مسجد وشاره شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد وشاره قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس مسجد وشاره شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرستان شهرضا، بخش مرکزی، دهستان منظریه، روستای وشاره، محله قدیمی روستا شماره ثبت ملی: 19866 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... مس…

برج کبوتر اسفه سالار منظریه شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر اسفه سالار منظریه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج کبوتر اسفه سالار منظریه شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرستان شهرضا، بخش مرکزی، شهر منظریه، محله اسفه سالار، پشت مسجد امیرالمومنین شماره ثبت ملی: 19227…

برج کبوتر رودخانه اسفه سالار منظریه شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر رودخانه اسفه سالار منظریه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج کبوتر رودخانه اسفه سالار منظریه شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرستان شهرضا، بخش مرکزی، شهر منظریه، محله اسفه سالار، در جوار رودخانه …

مسجد بابوکان شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد بابوکان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد بابوکان شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرستان شهررضا، بخش مرکزی، شهر منظریه، محله بابوکان شماره ثبت ملی: 17472 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ ... مسجد بابوک…

برج کبوتر عمروآباد شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر عمروآباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج کبوتر عمروآباد شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرستان شهررضا، بخش مرکزی، شهر منظریه، محله عمروآباد شماره ثبت ملی: 17471 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ ... برج …

خانه نوذر شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه نوذر قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه نوذر شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرضا، خیابان ابوذر، کوچه عابدی شماره ثبت ملی: 14460 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... خانه نوذر از دیگر جاذبه های گردشگری اصفه…

خانه فاتحی شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه فاتحی قدمت و دوره تاریخی: قاجاری ـ پهلوی آدرس خانه فاتحی شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرضا، خیابان شهید بهشتی شماره ثبت ملی: 14461 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... خانه فاتحی از دیگر جاذبه های گردشگ…

خانه میربد شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه میربد قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس خانه میربد شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرضا، خیابان ابوذر، کوچه عابدی شماره ثبت ملی: 14459 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... خانه میربد از دیگر جاذبه های گردش…

خانه گیوی شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه گیوی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار آدرس خانه گیوی شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرضا، خیابان شهید بهشتی، کوچه کمال و نزدیک مسجد خان شماره ثبت ملی: 14458 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... خانه گیوی ا…

خانه بی طرف شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه بی طرف قدمت و دوره تاریخی: پهلوی اول آدرس خانه بی طرف شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرضا، میدان تاسوعا، خیابان صاحب الزمان شماره ثبت ملی: 14428 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... خانه بی طرف از دیگر جاذبه ها…

مسجد خان شهرضا شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد خان شهرضا قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس مسجد خان شهرضا شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرضا، میدان خیام، کوچه سادات، نبش کوچه باجی و کوچه کمالی شماره ثبت ملی: 13627 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ ... مسجد خان …

مسجد عبد المیر شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد عبد المیر قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد عبد المیر شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرستان شهررضا، میدان مولوی، کوچه حمیدی شماره ثبت ملی: 12964 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۵/۱۹ ... مسجد عبد المیر از دیگر ج…