نوشته‌ها

قبرستان بقیع سمیرم سفلی

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قبرستان بقیع قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس قبرستان بقیع سمیرم سفلی : اصفهان، اصفهان، شهرستان سمیرم سفلی، بخش مرکزی، شهر دهاقان، انتهای خیابان شهید موسوی، ابتدای جاده دهاقان، مبارکه شماره ثبت ملی: 2401…

خانه سید کمال حجازی سمیرم سفلی

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه سید کمال حجازی قدمت و دوره تاریخی: اوایل پهلوی آدرس خانه سید کمال حجازی سمیرم سفلی : اصفهان، اصفهان، شهرستان سمیرم، بخش مرکزی، شهر دهاقان، میدان امام حسین، خیابان شهید سید رضا حجازی، خیابان بازار، کوچه درب آسی…

اسیاب آبی محمد رحیم بیک سمیرم سفلی

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: اسیاب آبی محمد رحیم بیک قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس اسیاب آبی محمد رحیم بیک سمیرم سفلی : اصفهان، اصفهان، شهرستان سمیرم سفلی، بخش مرکزی، شهر دهاقان، محله نیله، انتهای خیابان شهید موسوی، در ساحل رودخانه …

قلعه منقول خان سمیرم سفلی

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه منقول خان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس قلعه منقول خان سمیرم سفلی : اصفهان، اصفهان، شهرستان سمیرم سفلی، بخش مرکزی، دهستان قمبوان، روستای پوده، ضلع شرقی محله بازار شماره ثبت ملی: 15196 تاریخ …

قلعه آریانا سمیرم سفلی

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه آریانا قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس قلعه آریانا سمیرم سفلی : اصفهان، اصفهان، شهرستان سمیرم سفلی، بخش مرکزی، دهستان قمبوان، روستای پوده شماره ثبت ملی: 15193 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ ... قل…

خانه حسینقلی خان ختائی سمیرم سفلی

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حسینقلی خان ختائی قدمت و دوره تاریخی: قاجار ـ پهلوی آدرس خانه حسینقلی خان ختائی سمیرم سفلی : اصفهان، اصفهان، شهرستان سمیرم سفلی، شهردهاقان، میدان دفاع مقدس، خیابان شهید موسوی، کوچه شهید عزیز ا... محمدی، پلاک ۳…

حسینیه بازار سمیرم سفلی

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه بازار قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس حسینیه بازار سمیرم سفلی : اصفهان، اصفهان، شهرستان سمیرم سفلی، شهرستان دهاقان، دهستان قمبوان، روستای پوده، محله بازار شماره ثبت ملی: 14425 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱…

مسجد حاج مهدی سمیرم سفلی

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد حاج مهدی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس مسجد حاج مهدی سمیرم سفلی : اصفهان، اصفهان، شهرستان سمیرم سفلی، شهردهاقان، میدان دفاع مقدس، خیابان شهید حجازی، جنوب بازار شماره ثبت ملی: 14404 تاریخ ثبت: ۱۳۸…

زورخانه عطاآباد سمیرم سفلی

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: زورخانه عطاآباد قدمت و دوره تاریخی: اواخر صفوی آدرس زورخانه عطاآباد سمیرم سفلی : اصفهان، اصفهان، شهرستان سمیرم سفلی، شهرستان سمیرم سفلی، شهردهاقان، خیابان امام خمینی، عطاآباد شماره ثبت ملی: 14403 تاریخ ثبت: ۱۳…

مسجد میر سمیرم سفلی

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد میر قدمت و دوره تاریخی: ایلخانی آدرس مسجد میر سمیرم سفلی : اصفهان، اصفهان، شهرستان سمیرم سفلی، شهر دهاقان، بازار، خیابان شهید حجازی شماره ثبت ملی: 14157 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ ... مسجد میر…

کتیبه شاه صفی (شاه ذکریان) سمیرم سفلی

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کتیبه شاه صفی (شاه ذکریان) قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس کتیبه شاه صفی (شاه ذکریان) سمیرم سفلی : اصفهان، اصفهان، ۲۵ کیلومتری قمشه و ده کیلومتری دهاقانی شماره ثبت ملی: 885 تاریخ ثبت: ۱۳۴۸/۱۰/۰۱ ... …