نوشته‌ها

خانه ضیائی خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ضیائی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه ضیائی خوانسار : اصفهان، اصفهان، شهر خوانسار، خیابان امام خمینی، محله احمدیان، کوچه جوانمرد شماره ثبت ملی: 18771 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ... …

خانه سلطانی خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه سلطانی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه سلطانی خوانسار : اصفهان، اصفهان، شهر خوانسار، خیابان امام حسین، بالاتر از میدان سیدالشهداء شماره ثبت ملی: 18768 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ... خان…

خانه جعفری خوانسار خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه جعفری خوانسار قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه جعفری خوانسار خوانسار : اصفهان، اصفهان، شهر خوانسار، خیابان آیت ا... خوانساری، کوچه امامزاده احمد شماره ثبت ملی: 17465 تا…

خانه مهدی قلی خان قودجانی خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه مهدی قلی خان قودجانی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه مهدی قلی خان قودجانی خوانسار : اصفهان، اصفهان، ۵ کم شمال شرقی شهرستان خوانسار، بخش مرکزی، دهستان چشمه سار، روستای قودجان شماره…

امامزلده سید محمود خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزلده سید محمود قدمت و دوره تاریخی: اواسط قاجار آدرس امامزلده سید محمود خوانسار : اصفهان، اصفهان، شهرستان خوانسار، میدان سپاه، خیابان ۱۳ محرم، کوی رئیسان، روبروی کاروانسرای باقری شماره ثبت ملی: 14426 …

کاروان‌سرای باقری خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کاروان‌سرای باقری قدمت و دوره تاریخی: اوایل قاجاریه آدرس کاروان‌سرای باقری خوانسار : اصفهان، اصفهان، خوانسار، میدان سپاه، خیابان ۱۳ محرم، کوی رئسیان شماره ثبت ملی: 14190 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ ... کار…

مسجدجامع قودجان خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجدجامع قودجان قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس مسجدجامع قودجان خوانسار : اصفهان، اصفهان، شهرستان خوانسار، بخش مرکزی، دهستان چشمه سار، روستای قودجان شماره ثبت ملی: 14177 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ ... مسجدجامع ق…

برج کبوترخسروی خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوترخسروی قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس برج کبوترخسروی خوانسار : اصفهان، اصفهان، شهرستان خوانسار، دهستان چشمه سار، کرانه شرقی روستای قودجان، کنار جاده منشعب از مسیر گلپایگان، خوانسار به روستای ویهت شماره ث…

برج کبوتر امیر آقای قربانی خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر امیر آقای قربانی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس برج کبوتر امیر آقای قربانی خوانسار : اصفهان، اصفهان، خوانسار، بخش مرکزی، دهستان چشمه سار، شرق روستای قودجان شماره ثبت ملی: 13661 تاریخ …

برج کبوتر حاج میرزاقودجانی خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر حاج میرزاقودجانی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس برج کبوتر حاج میرزاقودجانی خوانسار : اصفهان، اصفهان، شهرستان خوانسار، بخش مرکزی، دهستان چشمه سار، شرق روستای قودجان شماره ثبت ملی: 13660 …

برج کبوتر حاج ابوالفضل شهریاری خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر حاج ابوالفضل شهریاری قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس برج کبوتر حاج ابوالفضل شهریاری خوانسار : اصفهان، اصفهان، شهرستان خوانسار، بخش مرکزی، دهستان چشمه سار، شرق روستای قودجان شماره ثبت ملی: …

برج کبوتر حاج علی سلطانی خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر حاج علی سلطانی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس برج کبوتر حاج علی سلطانی خوانسار : اصفهان، اصفهان، شهرستان خوانسار، بخش مرکزی، دهستان چشمه سار، شرق روستای قودجان، امتداد رودخانه خوانسار…

برج کبوتر حاج محمد باقر سلطانی خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر حاج محمد باقر سلطانی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار آدرس برج کبوتر حاج محمد باقر سلطانی خوانسار : اصفهان، اصفهان، شهرستان خوانسار، دهستان چشمه سار، شرق روستای قودجان، امتداد رودخانه خوانسار ب…

کبوتر خانه علی بابا شهریاری خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کبوتر خانه علی بابا شهریاری قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار آدرس کبوتر خانه علی بابا شهریاری خوانسار : اصفهان، اصفهان، شهرستان خوانسار، بخش مرکزی، دهستان چشمه سار، شرق روستای قودجان شماره ثبت ملی: 13611 …

محوطه تاریخی باغ کل خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه تاریخی باغ کل قدمت و دوره تاریخی: قرون اولیه اسلامی آدرس محوطه تاریخی باغ کل خوانسار : اصفهان، اصفهان، ۱۰ کیلومتری جنوب شرقی خوانسار، حدود ۳۰۰ متری شمال جاده خوانسار، داران شماره ثبت ملی: 10237 …

تپه ویست خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه ویست قدمت و دوره تاریخی: اشکانی (پارت) ـ ساسانی آدرس تپه ویست خوانسار : اصفهان، اصفهان، شهرستان خوانسار، بخش مرکزی، دهستان پشتکوه، روستای ویست شماره ثبت ملی: 10236 تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ ...…

خانه ابهری خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ابهری قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه ابهری خوانسار : اصفهان، اصفهان، خوانسار، محله تاریخی رئیسان، خیابان آیت ا... خوانساری شماره ثبت ملی: 9052 تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۳/۱۰ ... خانه ابهری از دی…

مسجد رئیسان خوانسار خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد رئیسان خوانسار قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد رئیسان خوانسار خوانسار : اصفهان، اصفهان، شهرستان خوانسار، محله رئیسان، خیابان امام خمینی (ره) ، کوی رئیسان شماره ثبت ملی: 7672 تاریخ ثبت: ۱۳…

مجموعه ساختمانی حقیقت خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه ساختمانی حقیقت قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۳ ق آدرس مجموعه ساختمانی حقیقت خوانسار : اصفهان، اصفهان، خیابان امام، کوچه شهدا، کوچه شهید مجتبی شجائی شماره ثبت ملی: 1168 تاریخ ثبت: ۱۳۵۴/۰۹/۱۸ ... مجمو…

خانه حبیبی خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حبیبی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه حبیبی خوانسار : اصفهان، اصفهان، خیابان امام، کوچه لب رود شماره ثبت ملی: 1177 تاریخ ثبت: ۱۳۵۴/۰۷/۲۸ ... خانه حبیبی از دیگر جاذبه های گردشگری اص…

خانه صولت الملک خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه صولت الملک قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه صولت الملک خوانسار : اصفهان، اصفهان، ۲ ک جنوب گلپایگان، خیابان امام، کوچه رضوالملک شماره ثبت ملی: 1250 تاریخ ثبت: ۱۳۵۴/۰۹/۱۸ ... خانه صول…

مسجد جامع خوانسار خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع خوانسار قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۲ (۱۱۱۴ ق) آدرس مسجد جامع خوانسار خوانسار : اصفهان، اصفهان، ورودی شهر، قبرستان کهنه شماره ثبت ملی: 1121 تاریخ ثبت: ۱۳۵۴/۰۸/۱۰ ... مسجد جامع خوانسار از د…

مقبره باباپیر خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقبره باباپیر قدمت و دوره تاریخی: قرن ۶ و ۷ ق آدرس مقبره باباپیر خوانسار : اصفهان، اصفهان، پلاک دو خیابان سرچشمه شماره ثبت ملی: 1120 تاریخ ثبت: ۱۳۵۴/۰۸/۱۰ ... مقبره باباپیر از دیگر جاذبه های گردشگری اص…

امامزاده ابوالفتوح خوانسار

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده ابوالفتوح قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس امامزاده ابوالفتوح خوانسار : اصفهان، اصفهان، درقریه وانشان، ۱۲ کیلومتری جنوب گلپایگان شماره ثبت ملی: 435 تاریخ ثبت: ۱۳۴۱/۱۲/۰۵ ... امامزاده ابوالفتوح…