نوشته‌ها

حسینیه لادره، کلاس قرآن خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه لادره، کلاس قرآن قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حسینیه لادره، کلاس قرآن خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهر خمینی شهر، بلوار توحید، محله لادره شماره ثبت ملی: 21831 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ... ح…

مسجد لادره خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد لادره قدمت و دوره تاریخی: اواسط قاجاریه آدرس مسجد لادره خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهر خمینی شهر، بلوار توحید، محله لادره شماره ثبت ملی: 21830 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ... مسجد لادره از دیگ…

مسجد امام حسن عسگری خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد امام حسن عسگری قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد امام حسن عسگری خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهر خمینی شهر، خیابان شریعتی جنوبی، کوچه جعفری شماره ثبت ملی: 21824 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ... …

مسجد آخوند خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد آخوند قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد آخوند خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهر خمینی شهر، بخش مرکزی، خیابان ولی عصر، کوچه درب سید شماره ثبت ملی: 21823 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ... مسجد آخوند…

حمام شمس‌آباد خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام شمس‌آباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حمام شمس‌آباد خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهر خمینی شهر، خیابان شریعتی جنوبی، محله شمس آباد، کوچه انقلاب شماره ثبت ملی: 21820 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ...…

حمام درب سید خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام درب سید قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حمام درب سید خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهر خمینی شهر، خیابان ولی عصر، کوچه درب سید شماره ثبت ملی: 21816 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ... حمام درب سید از دی…

حمام قلعه امیریه خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام قلعه امیریه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حمام قلعه امیریه خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، دهستان ماربین سفلی، روستای قلعه امیریه، خیابان قلعه امیریه، بن بست شهید رضائی، روبروی م…

حمام کوز خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام کوز قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس حمام کوز خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهر خمینی شهر، خیابان ۱۷ شهریور، ک پنجشنبه بازار، ک سعیدی شماره ثبت ملی: 19864 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... حمام کوز …

برج کبوتر نوروز علی توکلی خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر نوروز علی توکلی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج کبوتر نوروز علی توکلی خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، شهر درچه پیاز، کوچه شهیدان قینان شماره ثبت ملی: 19226 تاریخ ثبت: …

مسجد گاردر خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد گاردر قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد گاردر خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهر خمینی شهر، خیابان امام شمالی، جوی گاردر شماره ثبت ملی: 17811 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ ... مسجد گاردر از دی…

مسجد آقا علی اکبر خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد آقا علی اکبر قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد آقا علی اکبر خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهر خمینی شهر، منطقه یک خیابان امام شمالی، جوی گاردر شماره ثبت ملی: 17483 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ ... …

امامزاده سید ابراهیم ورنوسفادران خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده سید ابراهیم ورنوسفادران قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس امامزاده سید ابراهیم ورنوسفادران خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهر خمینی شهر، منطقه یک، خیابان امام شمالی، محله باولگان، کوچه فرهنگ شماره ثب…

کبوتر خانه میرزا علی اکبرجعفری خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کبوتر خانه میرزا علی اکبرجعفری قدمت و دوره تاریخی: قاجاری آدرس کبوتر خانه میرزا علی اکبرجعفری خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، خمینی شهر، بخش مرکزی، دهستان ماربین وسطی، روستای دینون، در محدوده کشتزارها …

کبوترخانه اسماعیل امینی خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کبوترخانه اسماعیل امینی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کبوترخانه اسماعیل امینی خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، دهستان ماربین وسطی، روستای ولاشان، در محدوده کشتزارها مزرعه گار نخود …

برج کبوتر آخوندی خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر آخوندی قدمت و دوره تاریخی: قاجاری آدرس برج کبوتر آخوندی خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، دهستان ماربین وسطی، روستای دینان (دهنون) ، محدوده کشتزارهای صحرای بالاپابرجها شماره…

برج کبوتر حاج علی قاسمی خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر حاج علی قاسمی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس برج کبوتر حاج علی قاسمی خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، دهستان ماربین وسطی، روستای ولاشان، محدوده گلزار شهدا شماره ثبت…

برج کبوتر صفرعلی ترکیان خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر صفرعلی ترکیان قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس برج کبوتر صفرعلی ترکیان خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، دهستان ماربین وسطی، روستای ولاشان، مزرعه گارنخود شماره ثبت ملی: …

برج کبوتر ترکی‌ها خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر ترکی‌ها قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس برج کبوتر ترکی‌ها خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، دهستان ماربین وسطی، روستای دینان (دهنون) ، کوچه آسیاب شماره ثبت ملی: 14421 تاریخ ثب…

برج کبوتر غلامعلی امینی خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر غلامعلی امینی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس برج کبوتر غلامعلی امینی خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، دهستان ماربین وسطی، روستای ولاشان، مزرعه گارنخود شماره ثبت ملی: …

برج کبوترحاج شعبانعلی قاسمی خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوترحاج شعبانعلی قاسمی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس برج کبوترحاج شعبانعلی قاسمی خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، دهستان ماربین وسطی، روستای ولاشان، محدوده گلزار شهدا شم…

برج کبوترحاج کرمعلی توکلی خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوترحاج کرمعلی توکلی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس برج کبوترحاج کرمعلی توکلی خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، دهستان ماربین وسطی، روستای ولاشان شماره ثبت ملی: 14412 تاریخ ثبت:…

برج کبوتر دوقلوی سیدحسین حسینی خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر دوقلوی سیدحسین حسینی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس برج کبوتر دوقلوی سیدحسین حسینی خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، دهستان ماربین وسطی، روستای دینان، محل کوی پای یخچال شماره ث…

برج کبوترعبدالرسول امینی خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوترعبدالرسول امینی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس برج کبوترعبدالرسول امینی خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، دهستان ماربین وسطی، روستای ولاشان، محدوده کشتزارهای مزرعه گار نخود ش…

برج کبوترحاج محمدقاسمی خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوترحاج محمدقاسمی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس برج کبوترحاج محمدقاسمی خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، دهستان ماربین وسطی، روستای ولاشان، در محدوده گلزار شهدا شماره ثب…

برج کبوتر محمدحسین باقرپور خمینی‌شهر

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر محمدحسین باقرپور قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس برج کبوتر محمدحسین باقرپور خمینی‌شهر : اصفهان، اصفهان، شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، دهستان ماربین وسطی، روستای ولاشان، مزرعه گارنخود شماره …