جاذبه های گردشگری استان اصفهان

 

نوشته‌ها

پل خواجو اصفهان

پل خواجو اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: پل بابا رکن الدین (پل خواجو) قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس پل بابا رکن الدین (پل خواجو) اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان خواجو، زاینده رود شماره ثبت ملی: 111 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... پل بابا رکن الدین (پل …
بازار قیصریه اصفهان

نقاره خانه و سر در قیصریه (شربت خانه) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: نقاره خانه و سر در قیصریه (شربت خانه) قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس نقاره خانه و سر در قیصریه (شربت خانه) اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان نقش جهان ابتدای ورود به بازار شماره ثبت ملی: 103 تاریخ ثب…
کاخ عالی قاپو

کاخ عالی قاپو اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: عالی قاپو قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس عالی قاپو اصفهان : اصفهان، اصفهان، اصفهان، میدان امام، برغربی میدان شماره ثبت ملی: 104 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... عالی قاپو از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از …
بازار قیصریه اصفهان
,

مسجد شیخ لطف الله اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد شیخ لطف الله قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد شیخ لطف الله اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان امام، جنب شرقی میدان شماره ثبت ملی: 105 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مسجد شیخ لطف الله از دیگر جاذبه ها…
بازار قیصریه اصفهان

تالار اشرف اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تالار اشرف قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس تالار اشرف اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان سپه، خیابان استانداری شماره ثبت ملی: 106 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... تالار اشرف از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار ملی ثبت شد…
مسجد شاه اصفهان

مسجد شاه (امام) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد شاه (امام خمینی) قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد شاه (امام خمینی) اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان امام، سمت جنوبی میدان شماره ثبت ملی: 107 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مسجد شاه (امام خمینی) از دیگر جاذب…
بازار قیصریه اصفهان

کاخ چهلستون اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: چهلستون قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس چهلستون اصفهان : اصفهان، اصفهان، اصفهان، میدان امام، دروازه دولت شماره ثبت ملی: 108 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... چهلستون از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و …
بازار قیصریه اصفهان

چهار باغ اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: چهار باغ قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس چهار باغ اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان چهارباغ شماره ثبت ملی: 109 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... چهار باغ از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار ملی…
سی و سه پل اصفهان

سی‌ و سه پل اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: پل الله وردیخان/ سی‌وسه پل/ پل جل قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس پل الله وردیخان/ سی‌وسه پل/ پل جل اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان انقلاب، زاینده رود شماره ثبت ملی: 110 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... پل الله وردیخا…
بازار قیصریه اصفهان

میدان نقش جهان (شاه) (امام) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: میدان شاه/ امام خمینی/ نقش جهان قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس میدان شاه/ امام خمینی/ نقش جهان اصفهان : اصفهان، اصفهان، دروازه دولت، خیابان سپه شماره ثبت ملی: 102 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مید…

مقبره پیربکران لنجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقبره پیربکران قدمت و دوره تاریخی: پیش از تاریخ آدرس مقبره پیربکران لنجان : اصفهان، اصفهان، دهکده پیر بکران، جنوب اصفهان شماره ثبت ملی: 101 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مقبره پیربکران از دیگر جاذبه های گردشگ…
بازار قیصریه اصفهان

مکان و اطراف یک معبد (تپه سیلک) کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مکان و اطراف یک معبد (تپه سیلک) قدمت و دوره تاریخی: پیش از تاریخ آدرس مکان و اطراف یک معبد (تپه سیلک) کاشان : اصفهان، اصفهان، جاده آسفالته کاشان به فین شماره ثبت ملی: 38 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۰۶/۲۴ …
بازار قیصریه اصفهان

کلیسای سن سور (وانک) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کلیسای سن سور (وانک) قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۱ ق آدرس کلیسای سن سور (وانک) اصفهان : اصفهان، اصفهان، چهارراه حکیم نظامی، خیابان نظر شرقی، ک کلیسا شماره ثبت ملی: 85 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... کلیسای سن سور…
بازار قیصریه اصفهان

مسجد جامع اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع قدمت و دوره تاریخی: دیالمه (دیلمیان) ـ قرن ۴ ق آدرس مسجد جامع اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قیام، سبزه میدان، خیابان هارونیه شماره ثبت ملی: 95 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مسجد جامع از د…
بازار قیصریه اصفهان

مسجد علی و مناره سلجوفی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد علی و مناره سلجوفی قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان ـ صفویه آدرس مسجد علی و مناره سلجوفی اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قیام، سبزه میدان، خیابان هارونیه شماره ثبت ملی: 96 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مسجد …
بازار قیصریه اصفهان

دروازه درب کوشک اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: دروازه درب کوشک قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۰ ق آدرس دروازه درب کوشک اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان مسجد سید، خیابان طیب شماره ثبت ملی: 97 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... دروازه درب کوشک از دیگر جاذبه های…
بازار قیصریه اصفهان

مناره خواجه علم اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره خواجه علم قدمت و دوره تاریخی: تیموریان آدرس مناره خواجه علم اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قیام، سبزه میدان،خیابان هاتف شماره ثبت ملی: 98 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مناره خواجه علم از دیگر جاذب…
بازار قیصریه اصفهان

مقبره سلطان سنجرملکشاه خواجه نظام‌الملک اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقبره سلطان سنجرملکشاه خواجه نظام‌الملک قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان ـ قرن ۱۳ ق آدرس مقبره سلطان سنجرملکشاه خواجه نظام‌الملک اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قیام، سبزه میدان، خیابان ولی عصر، ک سلطان …
بازار قیصریه اصفهان

مقبره باباقاسم اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقبره باباقاسم قدمت و دوره تاریخی: قرن ۸ ق آدرس مقبره باباقاسم اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان علامه مجلسی، کوچه باباقاسم شماره ثبت ملی: 100 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مقبره باباقاسم از دیگر جاذب…
بازار قیصریه اصفهان

بازار قیصریه اصفهان

بازار قیصریه که با نام بازار سلطانی نیز خوانده می شود، یکی از بزرگترین مراکز خرید و فروش دوران صفویه بوده است که عمدتا به فعالیت فرش فروشان اختصاص دارد. این بنا در سال ۱۰۲۹ هجری قمری (حدود ۹۹۸ هجری شمسی) ایجاد گردید که میدان نقش جهان را به میدان عتیق …