جاذبه های گردشگری استان اصفهان

 

نوشته‌ها

مسجد اشترجان فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد اشترجان قدمت و دوره تاریخی: ایلخانیان ـ قرن ۸ ق آدرس مسجد اشترجان فلاورجان : اصفهان، اصفهان، دهستان اشترجان شماره ثبت ملی: 263 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۱۲/۱۲ ... مسجد اشترجان از دیگر جاذبه های گردشگری اصفه…

حمام علیقلی‌آقا اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام علیقلی‌آقا قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس حمام علیقلی‌آقا اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان مسجد سید، چهار سوق علی قلی آقا شماره ثبت ملی: 226 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... حمام علیقلی‌آقا از دیگر ج…

مسجد علیقلی‌آقا اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد علیقلی‌آقا قدمت و دوره تاریخی: ۱۲هجری آدرس مسجد علیقلی‌آقا اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان مسجد سید چهار سوق علیقلی آقا شماره ثبت ملی: 225 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... مسجد علیقلی‌آقا از …

مدرسه ملا عبدالله اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه ملا عبدالله قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۱ ق آدرس مدرسه ملا عبدالله اصفهان : اصفهان، اصفهان، نقش جهان، بازار شماره ثبت ملی: 224 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... مدرسه ملا عبدالله از دیگر جاذبه ه…

امامزاده جعفر اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده جعفر قدمت و دوره تاریخی: قرن ۸ ق (۷۲۶ق) آدرس امامزاده جعفر اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قیام، سبزه میدان،خیابان هاتف شماره ثبت ملی: 198 تاریخ ثبت: ۱۳۱۲/۰۵/۰۹ ... امامزاده جعفر از دیگر جاذب…

مقبره بابا رکن‌الدین اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقبره بابا رکن‌الدین قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مقبره بابا رکن‌الدین اصفهان : اصفهان، اصفهان، مجموعه تخت فولاد شماره ثبت ملی: 201 تاریخ ثبت: ۱۳۱۲/۰۵/۰۹ ... مقبره بابا رکن‌الدین از دیگر جاذ…

مسجد بابا عبدالله نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد بابا عبدالله قدمت و دوره تاریخی: ایلخانیان ـ قرن ۸ ق آدرس مسجد بابا عبدالله نائین : اصفهان، اصفهان، بازار نائین شماره ثبت ملی: 204 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۴/۳۱ ... مسجد بابا عبدالله از دیگر جاذبه های گر…

محراب مسجد کوچه میر نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محراب مسجد کوچه میر قدمت و دوره تاریخی: اواخرسلجوقیان آدرس محراب مسجد کوچه میر نطنز : اصفهان، اصفهان، شهر نطنز، محله سرشک، کوی میر شماره ثبت ملی: 209 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۴/۳۱ ... محراب مسجد کوچه میر …

امامزاده درب امام اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده درب امام قدمت و دوره تاریخی: اسلامی آدرس امامزاده درب امام اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان عبدالرزاق، بزرگراه حاج محمد جعفر شماره ثبت ملی: 217 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... امامزاده درب ام…

سر در مسجد قطبیه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: سر در مسجد قطبیه قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۰ ق آدرس سر در مسجد قطبیه اصفهان : اصفهان، اصفهان، کاخ گنجینه چهل ستون شماره ثبت ملی: 218 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... سر در مسجد قطبیه از دیگر جاذبه های گرد…

سر در و بقعه شیخ امیر مسعود اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: سر در و بقعه شیخ امیر مسعود قدمت و دوره تاریخی: قرن ۹ ق آدرس سر در و بقعه شیخ امیر مسعود اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان شهدا، خیابان چهارباغ پائین، کوچه شیخ ابوسعود شماره ثبت ملی: 219 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/…

مسجد جامع گلپایگان گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع گلپایگان قدمت و دوره تاریخی: قرن دو هـ . ق ـ سلجوقیان ـ قاجاریه آدرس مسجد جامع گلپایگان گلپایگان : اصفهان، اصفهان، خیابان مسجد جامع شماره ثبت ملی: 191 تاریخ ثبت: ۱۳۱۲/۰۵/۰۹ ... مسجد جامع گلپایگ…

مسجد جمعه نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جمعه قدمت و دوره تاریخی: قرن ۸ ق آدرس مسجد جمعه نطنز : اصفهان، اصفهان، شهر نطنز، خیابان مسجد جامع شماره ثبت ملی: 188 تاریخ ثبت: ۱۳۱۱/۰۴/۱۸ ... مسجد جمعه از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار ملی …

بنای ساسانی/ آتشکده نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بنای ساسانی/ آتشکده قدمت و دوره تاریخی: ساسانی آدرس بنای ساسانی/ آتشکده نطنز : اصفهان، اصفهان، شرق مسجد جامع نطنز شماره ثبت ملی: 187 تاریخ ثبت: ۱۳۱۱/۰۴/۱۸ ... بنای ساسانی/ آتشکده از دیگر جا…

مسجد شعیا و امامزاده اسماعیل اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد شعیا و امامزاده اسماعیل قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مسجد شعیا و امامزاده اسماعیل اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قیام، سبزه میدان،خیابان هاتف شماره ثبت ملی: 112 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ..…

مسجد سارو تقی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد سارو تقی قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد سارو تقی اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان امام بازارچه حسن آباد کوی امامزاده شماره ثبت ملی: 113 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مسجد سارو تقی از دیگر جاذبه…

مدرسه امامیر/ بابا قاسم اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه امامیر/ بابا قاسم قدمت و دوره تاریخی: قرن ۸ ق آدرس مدرسه امامیر/ بابا قاسم اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان ابن سینا، چهار راه ابن سینا، کوچه بابا قاسم شماره ثبت ملی: 114 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... …

مناره‌های دردشت/ سلطان بخت آقا اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره‌های دردشت/ سلطان بخت آقا قدمت و دوره تاریخی: قرن ۷ و ۸ ق آدرس مناره‌های دردشت/ سلطان بخت آقا اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان ابن سینا، بازارچه دردشت، کوی دردشت شماره ثبت ملی: 115 تاریخ ثبت:…

مدرسه مادرشاه/ چهار باغ/ سلطانیه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه مادرشاه/ چهار باغ/ سلطانیه قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مدرسه مادرشاه/ چهار باغ/ سلطانیه اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان چهارباغ عباسی، ابتدای خیابان آمادگاه شماره ثبت ملی: 116 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/…

مسجد میدان کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد میدان قدمت و دوره تاریخی: سلجوقی تا صفوی آدرس مسجد میدان کاشان : اصفهان، اصفهان، انتهای خیابان میر عماد، در امتداد راسته بازار بزرگ شهر شماره ثبت ملی: 117 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مسجد م…

مناره زین الدین کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره زین الدین قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۷ ق‌م‌ آدرس مناره زین الدین کاشان : اصفهان، اصفهان، کاشان، خیابان ملا حبیب الله شریف شماره ثبت ملی: 118 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مناره زین الدین از دیگر…

مقبره امامزاده شاه رضا شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقبره امامزاده شاه رضا قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مقبره امامزاده شاه رضا شهرضا : اصفهان، اصفهان، ورودی شهرضا شماره ثبت ملی: 130 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مقبره امامزاده شاه رضا از دیگر جاذبه…

مسجد جمعه نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جمعه قدمت و دوره تاریخی: دیالمه (دیلمیان) ـ قرن ۴ ق آدرس مسجد جمعه نائین : اصفهان، اصفهان، محله باب المسجد شماره ثبت ملی: 144 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مسجد جمعه از دیگر جاذبه های گردشگ…

مسجد جامع اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان ـ قرن ۶ ق آدرس مسجد جامع اردستان : اصفهان، اصفهان، خیابان مسجدجامع شماره ثبت ملی: 180 تاریخ ثبت: ۱۳۱۱/۰۴/۱۸ ... مسجد جامع از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار ملی ثبت …

شهر و خرابه های ساسانی اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: شهر و خرابه های ساسانی قدمت و دوره تاریخی: ساسانی آدرس شهر و خرابه های ساسانی اردستان : اصفهان، اصفهان، شمال شرقی در امتداد زواره، بین اردستان وزواره شماره ثبت ملی: 37 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۰۶/۲۴ ... شهر …