نوشته‌ها

برج کبوتر تندران تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر تندران قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج کبوتر تندران تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهرستان تیران و کرون، بخش مرکزی، دهستان ورپشت، روستای تندران شماره ثبت ملی: 26181 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ ... …

خانه مظاهری تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه مظاهری قدمت و دوره تاریخی: زندیه آدرس خانه مظاهری تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهر تیران، خیابان فارابی، کوچه شهید مظاهری، پلاک ۲۸ شماره ثبت ملی: 24462 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه مظاهری از…

آسیاب زیرزمینی تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آسیاب زیرزمینی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس آسیاب زیرزمینی تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهرستان تیران و کرون، بخش مرکزی، شهر تیران، بلوار معلم، در کنار جوی شاه و ضلع جنوبی خیابان توحید شماره ثبت ملی…

خانه دادخواه تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه دادخواه قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس خانه دادخواه تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهرستان تیران و کرون، بخش مرکزی، شهر تیران، خیابان طالقانی جنوبی، خیابان حافظ، کوی هجرت، بن بست ارغوان، پ ۹ شماره ثب…

خانه یزدانی تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه یزدانی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه یزدانی تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهرستان تیران و کرون، بخش مرکزی، شهر رضوانشهر، خیابان مطهری، خیابان مدرس شماره ثبت ملی: 18761 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲…

خانه افشاری تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه افشاری قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه افشاری تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهرستان تیران و کرون، بخش مرکزی، شهر رضوانشهر، خیابان ملاصدرا، بن بست اول شماره ثبت ملی: 18099 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/…

مسجد باقرالعلوم تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد باقرالعلوم قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد باقرالعلوم تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهرستان تیران وکرون، بخش مرکزی، شهر رضوانشهر، خیابان شهدا شماره ثبت ملی: 17815 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ ... …

مسجد آران تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد آران قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد آران تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهرستان تیران و کرون، شهر رضوانشهر، خیابان طالقانی، محله آران شماره ثبت ملی: 17485 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ ... …

امامزاده سراءالدین عسگر تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده سراءالدین عسگر قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس امامزاده سراءالدین عسگر تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهرستان تیران و کرون، بخش کرون، دهستان کرون علیا، روستای عسگران شماره ثبت ملی: 17479 تاریخ ثب…

کاروان‌سرای رضا خان تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کاروان‌سرای رضا خان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کاروان‌سرای رضا خان تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهرستان تیران و کرون، بخش مرکزی، شهر رضوانشهر، مقابل ورودی شهر شماره ثبت ملی: 17467 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۰…

حمام جاجا تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام جاجا قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس حمام جاجا تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهرستان تیران و کرون، بخش مرکزی، دهستان ورپشت، جنوب روستای جاجا شماره ثبت ملی: 14931 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... حمام …

مسجد امام حسن تیران تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد امام حسن تیران قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد امام حسن تیران تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهرستان تیران، بخش مرکزی، شهر تیران، کنار رودخانه مرغاب شماره ثبت ملی: 13646 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ …

مسجد جاجا تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جاجا قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد جاجا تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهرستان تیران، بخش مرکزی، دهستان ورشت، جنوب روستای جاجا، کنار حمام تاریخی شماره ثبت ملی: 13628 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰…

قلعه جاجا تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه جاجا قدمت و دوره تاریخی: سلجوقی آدرس قلعه جاجا تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهرستان تیران، بخش مرکزی، دهستان ورپشت، روستای جاجا شماره ثبت ملی: 13599 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۷/۲۳ ... قلعه جاجا از …

مسجد سید تیران تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد سید تیران قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد سید تیران تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهرستان تیران و کرون، شهر تیران، خیابان طالقانی شماره ثبت ملی: 5888 تاریخ ثبت: ۱۳۸۱/۰۳/۲۵ ... مسجد سی…

قلعه قمشلو تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه قمشلو قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس قلعه قمشلو تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهرستان تیران وکرون، ۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهر تیران، پناهگاه حیات وحش شماره ثبت ملی: 5437 تاریخ ثبت: ۱۳۸۰/۱۲/۲۵…