نوشته‌ها

بیمارستان خورشید اصفهان

نوع بیمارستان: دولتی حوزه فعالیت: عمومی آدرس بیمارستان نور و علی اصغر (خورشید) اصفهان : اصفهان – خیابان استانداری تلفن بیمارستان نور و علی اصغر (خورشید) اصفهان : 03132222127   معرفی : بیمارستان خورشید اصفهان وابسته به دانشگاه علوم …