نوشته‌ها

بیمارستان اصفهان کلینیک اصفهان

نوع بیمارستان: خصوصی حوزه فعالیت: عمومی آدرس بیمارستان اصفهان کلینیک اصفهان : اصفهان – خیابان شیخ بهائی – چهارراه اردیبهشت تلفن بیمارستان اصفهان کلینیک اصفهان : 03132330015   معرفی : بیمارستان اصفهان در زمینی به مساحت 1…