نوشته‌ها

محل یک شهر قدیم/ کهنه شهر ویران برخوار و میمه

محل یک شهر قدیم/ کهنه شهر ویران در آذربایجان غربی و شهرستان برخوار و میمه واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محل یک شهر قدیم/ کهنه شهر ویران قدمت و دوره تاریخی: ماد آدرس محل یک شهر قدیم/ کهنه شهر ویران برخوار و میم…

خانه حیدریان برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حیدریان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه حیدریان برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهر دستگرد، خیابان مدرس، کوچه بوعلی، پلاک ۳۶ شماره ثبت ملی: 24464 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه حیدریان از…

خانه صادقی برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه صادقی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه صادقی برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش برخوار، شهرستان دستگرد، خیابان آیت ا... کاشانی، کوچه مسجد امام سجاد، پلاک ۴۷ شماره ثبت ملی:…

خانه مصطفی ذبیحی برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه مصطفی ذبیحی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه مصطفی ذبیحی برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش برخوار، شهر دستگرد، خیابان مدرس، کوچه لقمان، انتهای بن بست شماره ثبت ملی: 24449 تار…

خانه دائی زاده برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه دائی زاده قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه دائی زاده برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش برخوار، شهر دستگرد، ۲۰ متری بسیج، پلاک ۳۸ شماره ثبت ملی: 24446 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/…

خانه باقرزاده برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه باقرزاده قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه باقرزاده برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش برخوار، شهر دستگرد، خیابان مدرس، کوچه لقمان حکیم، انتهای بن بست شماره ثبت ملی: 244…

مجموعه مسجد همت و ساباط همجوار برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه مسجد همت و ساباط همجوار قدمت و دوره تاریخی: قاجار ـ پهلوی آدرس مجموعه مسجد همت و ساباط همجوار برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش مرکزی، شهر گز، محله آقا شریف شماره ثبت ملی…

حسینیه دلیگان برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه دلیگان قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس حسینیه دلیگان برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش برخوار، شهر خورزق، محله دلیگان، بلوار ولی عصر، کوچه مسجد جامع، کوچه حسینیه …

مسجد دلیگان برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد دلیگان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه ـ پهلوی آدرس مسجد دلیگان برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوارو میمه، بخش برخوار، شهر خورزق، محله دلیگان، بلوار ولی عصر، کوچه مسجد جامع شماره ثبت ملی: 19851 ت…

برج دو قلوی شاپورآباد برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج دو قلوی شاپورآباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج دو قلوی شاپورآباد برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش برخوار، دهستان برخوارمرکزی، روستای شاپور آباد، بلوار امام خمینی، کوچه…

قنات مزدآباد برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قنات مزدآباد قدمت و دوره تاریخی: تاریخی آدرس قنات مزدآباد برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش میمه، دهستان ونداده، روستای مزدآباد شماره ثبت ملی: 18097 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰…

برج شاپور‌آباد برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج شاپور‌آباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج شاپور‌آباد برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش برخوار، دهستان برخوار مرکزی، روستای شاپورآباد شماره ثبت ملی: 17491 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲…

حمام پشت خزانه برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام پشت خزانه قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس حمام پشت خزانه برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش میمه، دهستان ونداده، روستای رباط آغا کمال شماره ثبت ملی: 17042 تاریخ ثب…

مسجد آقا محمود گز برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد آقا محمود گز قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد آقا محمود گز برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش مرکزی، شهر گز، محله محمود آباد (آقا محمود) خیابان خواجه نصیر، ک مناجات شم…

قنات حسن رباط برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قنات حسن رباط قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس قنات حسن رباط برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش میمه، دهستان زرکان، دو کیلومتری شرق روستای حسن رباط شماره ثبت ملی: 16704 تاری…

قنات چاه قاده (چقاده) برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قنات چاه قاده (چقاده) قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس قنات چاه قاده (چقاده) برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش میمه، دهستان ونداده، روستای چقاده شماره ثبت ملی: 16703 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱…

قنات رباط آغا کمال برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قنات رباط آغا کمال قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس قنات رباط آغا کمال برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش میمه، دهستان ونداده، روستای رباط آغا کمال شماره ثبت ملی: 16702 تاریخ ث…

خانه برومند (ارباب محمد صادق) برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه برومند (ارباب محمد صادق) قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه برومند (ارباب محمد صادق) برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش مرکزی، دهستان مورچه خورت، روستای کلهرود، محله سربی…

امامزاده جعفر برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده جعفر قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس امامزاده جعفر برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش میمه، دهستان ونداده، روستای ونداده، خیابان شهید عادل، کوچه امامزاده جعفر ش…

حمام ونداده برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام ونداده قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس حمام ونداده برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش میمه، دهستان ونداده، روستای ونداده، خیابان شهید عادل بعد از مسجد جامع ونداده شماره ثب…

حمام آقامحمود (ممیدا) برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام آقامحمود (ممیدا) قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس حمام آقامحمود (ممیدا) برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش مرکزی، شهر گز، بخشهای باقیمانده بافت قدیم محله آقا محمود، خواجه نصیر، کوچه حمام…

برج آقا برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج آقا قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج آقا برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش برخوار، شهر دولت آباد، بلوار طالقانی، کوچه ابوعمار، محله سرجوب، محله برج شماره ثبت ملی: 16212 تا…

قلعه کوشک دائی (کشگدائی) برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه کوشک دائی (کشگدائی) قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس قلعه کوشک دائی (کشگدائی) برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش میمه، دهستان ونداده، روستای ونداده، حد فاصل روستای علی آباد…

کاروان‌سرای آغا کمال برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کاروان‌سرای آغا کمال قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس کاروان‌سرای آغا کمال برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار ومیمه، بخش میمه، دهستان ونداده، روستای آغا کمال شماره ثبت ملی: 16216 تاریخ …

مجموعه تپه و بقعه شاه نعمت الله گز برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه تپه و بقعه شاه نعمت الله گز قدمت و دوره تاریخی: ساسانی ـ صفویه آدرس مجموعه تپه و بقعه شاه نعمت الله گز برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهر گز، خیابان شیخ بهائی، در محل فعلی پارک مدرس شماره ثبت م…