نوشته‌ها

تپه نرگسی قلعه مامه زمان ایوان

تپه نرگسی قلعه مامه زمان در ایلام و شهرستان ایوان واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه نرگسی قلعه مامه زمان قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی آدرس تپه نرگسی قلعه مامه زمان ایوان : ایلام، ایوان، شهرست…

تپه چغا قلاع کلان ایوان

تپه چغا قلاع کلان در ایلام و شهرستان ایوان واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه چغا قلاع کلان قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی آدرس تپه چغا قلاع کلان ایوان : ایلام، ایوان، شهرستان ایوان، بخش زرنه، ر…

نقش برجسته گل گل ملکشاهی ایلام ایلام

نقش برجسته گل گل ملکشاهی ایلام در ایلام و شهرستان ایلام واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: نقش برجسته گل گل ملکشاهی ایلام قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ آشور جدید آدرس نقش برجسته گل گل ملکشاهی ایلام ایلام…

تپه گردرویش ۱ شیروان و چرداول

تپه گردرویش ۱ در ایلام و شهرستان شیروان و چرداول واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه گردرویش ۱ قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ اسلامی آدرس تپه گردرویش ۱ شیروان و چرداول : ایلام، شیروان و چرداول، شهرستان شیرو…

قبرستان تاریخی کوره ویله شیروان و چرداول

قبرستان تاریخی کوره ویله در ایلام و شهرستان شیروان و چرداول واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قبرستان تاریخی کوره ویله قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ آدرس قبرستان تاریخی کوره ویله شیروان و چرداول : ایلام، …

قبرستان دره دریژ ایوان

قبرستان دره دریژ در ایلام و شهرستان ایوان واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قبرستان دره دریژ قدمت و دوره تاریخی: هزاره دو وهزاره یک ق‌م‌ آدرس قبرستان دره دریژ ایوان : ایلام، ایوان، شهرستان ایوان، بخش مرکزی، دو کیلومتری…

قبرستان چم قوله شیروان و چرداول

قبرستان چم قوله در ایلام و شهرستان شیروان و چرداول واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قبرستان چم قوله قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ آدرس قبرستان چم قوله شیروان و چرداول : ایلام، شیروان و چرداول، شهرستان شیروان و چرداول…

تپه چشمه ماهی شیروان و چرداول

تپه چشمه ماهی در ایلام و شهرستان شیروان و چرداول واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه چشمه ماهی قدمت و دوره تاریخی: هزاره دو ق‌م‌ آدرس تپه چشمه ماهی شیروان و چرداول : ایلام، شیروان و چرداول، بخش هلیلان شماره ث…

تپه علی کش دهلران

تپه علی کش در ایلام و شهرستان دهلران واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه علی کش قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۸ ق‌م‌ آدرس تپه علی کش دهلران : ایلام، دهلران، شهرستان دهلران، ۷ کیلومتری غرب شهرک موسیان، منطقه بیات شماره ثبت…

تپه بزرگ دشت عباس دهلران

تپه بزرگ دشت عباس در ایلام و شهرستان دهلران واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه بزرگ دشت عباس قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۴ و ۳ ق‌م‌ ـ قرون اولیه و میانه اسلامی آدرس تپه بزرگ دشت عباس دهلران : ایلام، دهلران، شهر…

تپه نصر۲ دهلران

تپه نصر۲ در ایلام و شهرستان دهلران واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه نصر۲ قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۴ و ۳ ق‌م‌ ـ تاریخی ـ قرون اولیه و میانه اسلامی آدرس تپه نصر۲ دهلران : ایلام، دهلران، شهرستان دهلران، بخش …

محوطه طاق گاورین ۱ شیروان و چرداول

محوطه طاق گاورین ۱ در ایلام و شهرستان شیروان و چرداول واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه طاق گاورین ۱ قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۴ ه . ق ـ کالکولیتیک آدرس محوطه طاق گاورین ۱ شیروان و چرداول : ایلام، شیروا…

تپه قلا دهلران

تپه قلا در ایلام و شهرستان دهلران واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه قلا قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۴ ق .م آدرس تپه قلا دهلران : ایلام، دهلران، شهرستان دهلران، بخش موسیان، ۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر موسیان …

تپه رمه برده دهلران

تپه رمه برده در ایلام و شهرستان دهلران واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه رمه برده قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۴ ق .م آدرس تپه رمه برده دهلران : ایلام، دهلران، شهرستان دهلران، بخش موسیان، ۴ کیلومتری ضلع شرقی ش…

تپه چغارمگه شیروان و چرداول

تپه چغارمگه در ایلام و شهرستان شیروان و چرداول واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه چغارمگه قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۳ و دو ق .م آدرس تپه چغارمگه شیروان و چرداول : ایلام، شیروان و چرداول، شهرستان شیروان و چرداول، بخش…

تپه ابوقریب ۱ دهلران

تپه ابوقریب ۱ در ایلام و شهرستان دهلران واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه ابوقریب ۱ قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۳ و ۴ق‌م‌ ـ تاریخی آدرس تپه ابوقریب ۱ دهلران : ایلام، دهلران، شهرستان دهلران، بخش موسیان، دهست…

تپه دشت عباس دهلران

تپه دشت عباس در ایلام و شهرستان دهلران واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه دشت عباس قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۳ و ۴ ق‌م‌ ـ تاریخی ـ ـ قرون اولیه و میانه اسلامی آدرس تپه دشت عباس دهلران : ایلام، دهلران، شهرستا…

تپه امامزاده دشت عباس دهلران

تپه امامزاده دشت عباس در ایلام و شهرستان دهلران واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه امامزاده دشت عباس قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۳ و ۴ ق‌م‌ آدرس تپه امامزاده دشت عباس دهلران : ایلام، دهلران، شهرستان دهلران، بخش م…

محوطه مل چگا مهران

محوطه مل چگا در ایلام و شهرستان مهران واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه مل چگا قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۳ ق‌م‌ تا تاریخی آدرس محوطه مل چگا مهران : ایلام، مهران، ۳۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان مهران، بخش صالح آب…

تپه سراشکفت شیروان و چرداول

تپه سراشکفت در ایلام و شهرستان شیروان و چرداول واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه سراشکفت قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۳ ق‌م‌ ـ ایلامی آدرس تپه سراشکفت شیروان و چرداول : ایلام، شیروان و چرداول، شهرستان شیروان و چرداول،…

تپه شیخ نوروز چنانی دهلران

تپه شیخ نوروز چنانی در ایلام و شهرستان دهلران واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه شیخ نوروز چنانی قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۳ ق‌م‌ ـ تاریخی آدرس تپه شیخ نوروز چنانی دهلران : ایلام، دهلران، شهرستان دهلران، بخش موسیان، …

تپه چم پایی مهران

تپه چم پایی در ایلام و شهرستان مهران واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه چم پایی قدمت و دوره تاریخی: هزاره ۳ ق‌م‌ آدرس تپه چم پایی مهران : ایلام، مهران، ۳۹ کیلومتری شرق شهرستان مهران، یک کیلومتری روستای چنگوله قدیم شمار…

تپه قلعه تسمه ۱ دره‌شهر

تپه قلعه تسمه ۱ در ایلام و شهرستان دره‌شهر واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه قلعه تسمه ۱ قدمت و دوره تاریخی: هخامنشی ـ اشکانی آدرس تپه قلعه تسمه ۱ دره‌شهر : ایلام، دره‌شهر، شهرستان دره شهر، بخش مرکزی، دهستان زرین دشت،…

محوطه کلک قلعه تسه دره‌شهر

محوطه کلک قلعه تسه در ایلام و شهرستان دره‌شهر واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه کلک قلعه تسه قدمت و دوره تاریخی: هخامنشی ـ اشکانی آدرس محوطه کلک قلعه تسه دره‌شهر : ایلام، دره‌شهر، شهرستان دره شهر، بخش مرکزی، دهست…

قلعه آسمان دوله شیروان و چرداول

قلعه آسمان دوله در ایلام و شهرستان شیروان و چرداول واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه آسمان دوله قدمت و دوره تاریخی: هخامنشی آدرس قلعه آسمان دوله شیروان و چرداول : ایلام، شیروان و چرداول، شهرستان شیروان و چرداول، بخش …